Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Valberedning i AB SKF inför årsstämma 2013

2012 september 28, 24:19 CET

I enlighet med beslut vid AB SKFs årsstämma den 25 april 2012 meddelas härmed de fyra till röstetalet största aktieägarnas representanter. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2013.

Representanter:

Claes Dahlbäck, Foundation Asset Management
Ramsay Brufer, Alecta
Evert Carlsson, Swedbank Robur fonder
Caroline af Ugglas, Skandia Liv


Årsstämma för AB SKF kommer att hållas i Göteborg torsdagen den 25 april 2013.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisor, revisorsarvode, stämmoordförande eller valberedning inför 2014 års årsstämma, kan senast två månader före årsstämman 2013, vända sig till SKFs styrelseordförande på e-mail: chairman@skf.com eller till en av ägarrepresentanterna på följande e-mailadresser:
claes@rafsnas.se
ramsay.brufer@alecta.com
evert.carlsson@lifeplan.se
caroline.af.ugglas@skandia.se

 Göteborg den 28 september 2012

Aktiebolaget SKF
     (publ.)


För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Rebecca Janzon, Director, Press Relations
tel: +46 31-337 2400, mobile: +46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations
tel: +46 31-337 1994, mobile: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2011 uppgick till 66 216 miljoner kronor och antalet anställda var 46 039. www.skf.com.

SKF logo