Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF Niomånadersrapport 2012

2012 oktober 17, 13:00 CEST

Tom Johnstone, vd och koncernchef:
"Vår verksamhet har påverkats väsentligt av de senaste månadernas makroekonomiska läge och den ökade osäkerheten på marknaden. Försäljningen försvagades under kvartalet vilket
i huvudsak visade sig på många av våra industriella marknader, samt i Europa och särskilt i Asien. Vi har vidtagit ytterligare åtgärder för att minska vår produktion, för att möta såväl
den svagare efterfrågan som för att minska varulagren. Mot bakgrund av den utmanande marknadssituationen, levererade koncernen ett mycket bra resultat och framför allt ett mycket starkt kassaflöde. Vi har lyckats anpassa vår kostnadsbas under kvartalet och vi kommer ytterligare öka åtgärderna inom det området framöver.

Vi har dessutom tagit viktiga steg för att främja utvecklingen på långsiktigt viktiga tillväxtmarknader och industrier. Vi har slutfört förvärvet av GBC, vilket stärker vår förmåga att ytterligare tillgodose våra marknader. I samband med vårt 100-årsjubileeum i Kina, invigde vi en ny fabrik i Jinan, tog första spadtaget till ett nytt distributionscenter i närheten av Shanghai och offentliggjorde ett nytt campus i samma område. Vi har även öppnat tre nya SKF Solution Factory, i USA, Rumänien och Italien.

För koncernen räknar vi med att den svaga trenden i efterfrågan fortsätter under fjärde kvartalet och att efterfrågan kommer att vara lägre år över år. Vi kommer att producera mindre än vår försäljning och därigenom minska våra varulager och stärka vårt kassaflöde."

Nyckeltal

KV 3 2012

 

KV 3 2011

 

År till dato 2012

 

År till dato 2011

 

Försäljning, Mkr

15,486

16,545

49,591

49,959

Rörelseresultat, Mkr

1,913

2,479

6,106

7,606

Rörelsemarginal, %

12.4

15.0

12.3

15.2

Resultat före skatt, Mkr

1,734

2,345

5,516

7,109

Nettoresultat, Mkr

1,266

1,656

3,867

5,019

Resultat per aktie, kr

2.71

3.52

8.22

10.72
Försäljningsförändring, i kronor,
hänför sig till:

Volym

 

Pris/mix

 

Struktur

 

Valuta

effekt

Totalt

 

Kvartal 3 2012

-5.0%

0.5%

0.8%

-2.7%

-6.4%

År till dato 2012

-3.0%

1.4%

0.2%

0.6%

-0.8%


Försäljningen för koncernen under tredje kvartalet var lägre år över år (i lokal valuta exklusive struktur). I Europa minskade den med 7% och i Asien med 11%. I Nordamerika ökade den med 5% och i Latinamerika med 8%. I Mellanöstern och Afrika var den relativt oförändrad.

Tillverkningsnivån under tredje kvartalet var påtagligt lägre år över år.

Marknadsutsikter för fjärde kvartalet 2012

Efterfrågan jämfört med fjärde kvartalet föregående år
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli lägre för koncernen samt i Europa. I Asien förväntas den bli något lägre och i Nordamerika och Latinamerika relativt oförändrad. Efterfrågan förväntas bli lägre för Industrial Strategic Industries och Industrial Regional Sales and Service, samt relativt oförändrad för Automotive.

Efterfrågan jämfört med tredje kvartalet 2012
Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något lägre för koncernen, för alla affärsområden samt i Europa, Asien och Nordamerika. I Latinamerika förväntas efterfrågan bli relativt oförändrad.

Tillverkning
Tillverkningen kommer att vara lägre år över år och något lägre jämfört med tredje kvartalet.
 
Göteborg den 17 oktober 2012
Aktiebolaget SKF
(publ.)


Tom Johnstone
Vd och koncernchef
_____________________________________________________________

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappers-
marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2012 kl. 13.00.
_____________________________________________________________


En telefonkonferens kommer att hållas den 17 oktober 2012 kl. 14.00:
Tel. 08-5063 0779

All information angående SKFs niomånadersrapport 2012 finns på SKFs webbplats:
investors.skf.com/kvartalsrapportering

Ytterligare information lämnas av:
Ingalill Östman, Group Communications
tel: 031-3373260, mobil: 0706-973260, e-post: ingalill.ostman@skf.com

Marita Björk, Investor Relations
tel: 031-3371994, mobil: 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com
 

Ladda ner presspaket

Presspaket (302 KB)

SKF logo