Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF tar engångskostnader i fjärde kvartalet

2012 januari 12, 11:21 CET

SKF meddelar idag att engångskostnader på omkring 100 miljoner kronor kommer att tas i fjärde kvartalet 2011. Cirka 40 miljoner kronor är relaterade till avskrivningar på tillgångar och har ingen påverkan på kassaflödet. Resterande kostnader är hänförbara till olika omstruktureringsaktiviteter.

Ungefär 60 miljoner kronor av det totala beloppet hänförs till Industrial Division och den större delen av återstoden hänförs till Service Division.

Göteborg den 12 januari 2012

Aktiebolaget SKF
(publ.)


Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 11.00 den 12 januari 2012.För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Rebecca Janzon, Global Press Manager tel: 031-337 2400, mobil: 0727-173880, e-post: rebecca.janzon@skf.com

FÖR AKTIEÄGARE: Marita Björk, Head of Investor Relations tel: 031-337 1994, mobil: 0705-181 994, e-post: marita.bjork@skf.com


SKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2010 uppgick till 61 029 miljoner kronor och antalet anställda var 44 742. www.skf.com

SKF logo