Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKF stärker stödet till kunder och återförsäljare på industrimarknaden

2012 januari 17, 13:05 CET

Bildar två nya affärsområden inriktade mot hela industrimarknaden

SKF tillkännagav idag att man har bildat två nya affärsområden för att bättre tillgodose kundernas behov inom industrimarknaden. De nya områdena, som ersätter SKF Industrial Division och Service Division, är Industrial Market, Strategic Industries och Industrial Market Regional Sales and Service.

Båda affärsområdena kommer att fokusera på kundernas anläggningar ur ett livscykelperspektiv och erbjuda ett heltäckande sortiment av produkter, tjänster och lösningar till både OEM-företag (Original Equipment Manufacturers) och slutanvändare inom olika industrier. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2012.

– SKF har intensifierat sina aktiviteter inom industrimarknaden under ett antal år med fokus på att utveckla nya produkter, lösningar och tjänster som tillför värde för våra kunder. Till stöd för denna utveckling har vi gjort avsevärda investeringar i nya och befintliga fabriker, öppnat SKF Solution Factories, gjort ett antal olika förvärv och ökat våra satsningar inom forskning och utveckling, säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef. – Under senare år har vårt arbete alltmer inriktats på behovet av att stödja hanteringen av anläggningars hela livscykel inom de olika industrier vi levererar till. Genom att kombinera vår försäljning till både OEM-företag och slutanvändare per industri inom de två affärsområdena kan vi nu lättare förse våra kunder med lösningar baserade på SKFs fem teknikplattformar: lager och enheter, tätningar, mekatronik, tjänster och smörjsystem.

Henrik Lange, tidigare chef för SKF Industrial Division, är nu chef för SKF Industrial Market, Strategic Industries. Det här affärsområdet består av sju affärsenheter med ansvar för försäljning till både OEM-företag och slutanvändare samt affärsutveckling, tillverkning och tekniska tjänster. Dessa affärsenheter är: Flygindustri, Förnybar energi, Industriella drivssystem (inklusive elmotorer, fluidteknik, transmission och materialhantering), Tunga arbetsfordon, Olja och gas, Precision (inklusive verktygsmaskiner, medicin och automation) samt Järnväg. Dessutom ingår affärsenheten SKF Lubrication.

Vartan Vartanian, tidigare chef för SKF Service Division, är nu chef för SKF Industrial Market, Regional Sales and Service. Det här affärsområdet ansvarar för försäljning, till både OEM-företag och slutanvändare, samt för affärsutveckling och teknisk utveckling inom segmenten Metallbearbetning, Massa och papper, Gruvdrift och cement, Livsmedel och Marin. Affärsområdet ska även utveckla avancerade tjänster och lösningar som förbättrar kundernas produktivitet samt SKFs säljkanaler, framförallt SKFs återförsäljare och andra samarbetspartner på marknaden.

Före detta SKF Automotive Division, som stödjer marknaderna för bilar och lätta lastbilar, tunga lastbilar, tvåhjulingar samt elektriska produkter, påverkas inte av dessa förändringar men för konsekvensens skull blir även detta ett affärsområde. Tryggve Sthen är nu chef för affärsområdet SKF Automotive.

Koncernen kommer att rapportera enligt den nya strukturen från första kvartalsrapporen. En omräkning av den finansiella historiken för 2010 kommer att finnas tillgänglig mot slutet av första kvartalet.Göteborg den 17 januari 2012

Aktiebolaget SKF
(publ.)


För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Rebecca Janzon, Global Press Manager tel: 031-337 2400, mobil: 0727-173880, e-post: rebecca.janzon@skf.com

FÖR AKTIEÄGARE: Marita Björk, Head of Investor Relations tel: 031-337 1994, mobil: 0705-181 994, e-post: marita.bjork@skf.comSKF är en av världens ledande leverantörer av lager, tätningar, mekatronik, smörjsystem och service. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2010 uppgick till 61 029 miljoner kronor och antalet anställda var 44 742. www.skf.com

SKF logo