Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF Bokslutskommuniké: Inbjudan till möte och telefonkonferens 30 januari 2013

2013 januari 21, 11:30 CET

SKF-koncernens resultat för helåret 2012 publiceras den 30 januari. Analytiker, investerare och journalister är välkomna att delta i möte och telefonkonferens. SKF kommer att representeras av Tom Johnstone, vd och koncernchef; Tore Bertilsson, Executive Vice President och CFO; Ingalill Östman, Senior Vice President, Group Communications; Marita Björk, Head of Investor Relations.
Datum och tid:
Mötet och telefonkonferensen börjar 14.30 (CET), 13.30 (UK), 08.30 (US Eastern Standard Time) och hålls på Radisson Blu Strand Hotel, Nybrokajen 9, Stockholm (konferensrum Maritim).
Observera att SKF-koncernens resultat för helåret 2012 publiceras cirka 13.00 (CET). All information om resultatet kommer att finnas tillgänglig på adressen: http://investors.skf.com/quarterlyreporting


Media: För att i förväg boka intervju med Tom Johnstone efter mötet och telefonkonferensen, kontakta Jenny Roos, e-post: jenny.roos@skf.com, tel.  +46 31 337 22 62 eller Rebecca Janzon, e-post: rebecca.janzon@skf.com, tel. +46 31 337 3880.


För att delta i telefonkonferensen, ring Genesys Conferencing tio minuter innan konferensen startar:
SE: +46 (0)8 506 307 79
UK: +44 (0)844 571 8957
US: +1 866 682 8490


Göteborg, 21 januari 2013
Aktiebolaget SKF
(publ)


För ytterligare information, kontakta:
MEDIA HOTLINE:  tel: 46 31-337 2400


PRESS: Rebecca Janzon, Director, Press Relations,
tel: 46 31-337 3880, mobile: 46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com


INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations,
tel: 46 31-337 1994, mobile: 46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

 

Ladda ner presspaket

SKF logo