Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Offentliggörande av förändring av det totala antalet röster i AB SKF

2013 januari 31, 13:00 CET

Med anledning av genomförda konverteringar av aktier från serie A till serie B i enlighet med bolagets bolagsordning, bekräftar AB SKF följande. Per den 31 januari uppgår bolagets aktiekapital till 1 138 377 670 kronor och det totala antalet aktier uppgår till 42 420 700 aktier av serie A och 412 930 368 aktier av serie B. Antalet röster uppgår till 83 713 737. AB SKF innehar inga egna aktier.

Göteborg den 31 januari 2013

Aktiebolaget SKF
      (publ.)


 

Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari, 2013 kl 13.00.

 


 
För ytterligare information, kontakta:
PRESS: Ingalill Östman, SKF Group Communications, 
tel: +46 31-337 3260, mobile: +46 706-973260, e-mail: ingalill.ostman@skf.com
INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations
tel: +46 31-337 1994, mobile: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

 
SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com.

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.
TM BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

Ladda ner presspaket

SKF logo