Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Varumärkesintrång resulterar i fängelsestraff

2013 februari 04, 10:00 CET

Tingsrätten har dömt en person till ett års fängelse samt fem års näringsförbud och tilldelat SKF skadestånd sedan man funnit den åtalade skyldig till brott mot svensk varumärkeslag. Rätten fann att personen medvetet köpt förfalskade SKF-produkter.  Produkterna har sedan sålts vidare med hög vinstmarginal till ovetande kunder.

Brott- och civilmålet var resultatet av en polisrazzia i mars 2010 då polisen hittade tusentals förfalskade SKF-produkter i butiker i Stockholm och Avesta. SKF samarbetade med polisen vid identifieringen av de förfalskade lagren.

Förfalskade SKF-produkter är icke-SKF produkter illegalt märkta med SKFs varumärke och förpackade i kartonger mycket lika SKFs egna. Förfalskade industriprodukter såsom rullningslager kan avsevärt minska en maskins servicelivsläng och i värsta fall orsaka kroppsskador. SKF samarbetar aktivt med myndigheter över hela världen så att rättsliga åtgärder mot dem som handlar med förfalskade SKF-produkter påbörjas.

Göteborg, 04 februari 2013

Aktiebolaget SKF

(publ)


För ytterligare information, kontakta:

Media Hotline: +46 31 337 2400

PRESS: Rebecca Janzon, Director, Press Relations
tel: +46 31-337 3880, mobile: +46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com

INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations
tel: +46 31-337 1994, mobile: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com.         

® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

TM BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.

SKF logo