Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF utser ny finansdirektör tillika vice vd för koncernen och ny chef för affärsområdet SKF Industrial Market, Strategic Industries

 • Nyhetsartikel

  2013 mars 12, 08:00 CET

  Henrik Lange blir finansdirektör för koncernen och efterträder Tore Bertilsson som slutar vid SKF. Rakesh Makhija blir chef för affärsområdet SKF Industrial Market, Strategic Industries.


  Henrik Lange blir finansdirektör för koncernen och efterträder Tore Bertilsson som slutar vid SKF. Rakesh Makhija blir chef för affärsområdet SKF Industrial Market, Strategic Industries.

   

  SKF tillkännagav i dag att Tore Bertilsson, vice vd och finansdirektör, har beslutat att gå i pension efter nästa 24 år i företaget. Fram tills han slutar senare i år kommer han att fortsätta som vice vd för SKF.

   

  Henrik Lange har utsetts till vice vd och finansdirektör. Han tillträder rollen som vice vd med omedelbar verkan och som finansdirektör den 1 maj 2013. Henrik är för närvarande chef för affärsområdet SKF Industrial Market, Strategic Industries och är redan i dag medlem av SKFs koncernledning. Han anställdes vid SKF 1988 och har haft flera chefspositioner inom företaget både inom olika operativa enheter och inom finansområdet.

   

  Rakesh Makhija har utsetts till chef för affärsområdet SKF Industrial Market, Strategic Industries och tillträder den 1 maj, 2013. Rakesh, för närvarande övergripande chef för Kina och Indien, började vid SKF 2002 som vd för SKF India Limited. 2010 utsågs han till chef för SKF Asia och ingår sen dess även i SKFs koncernledning.

   

  Både Henrik Lange och Rakesh Makhija kommer att ingå i SKFs koncernledning samt SKF Executive Committee. De kommer att rapportera till Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef och vara stationerade i Göteborg.

   

  Göteborg, 12 mars 2013

   

  Aktiebolaget SKF

        (publ)

   

   

   

  Informationen är sådan som AB SKF ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2013, kl 08.00.

   


   

  För ytterligare information, kontakta:

  MEDIA HOTLINE: +46 31-337 2400

   

  PRESS: Rebecca Janzon, Director, Press Relations,
  tel: +46 31-337 3880, mobile: +46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com

   

  INVESTOR RELATIONS: Marita Björk, Head of Investor Relations
  tel: +46 31-337 1994, mobile: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

   

  SKF är en av världens ledande leverantörer av rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, tekniska konsulttjänster och utbildning. SKF är representerat i fler än 130 länder och har återförsäljare på cirka 15 000 platser världen över. Försäljningen 2012 uppgick till 64 575 miljoner kronor och antalet anställda var 46 775. www.skf.com.          

   

  ® SKF är ett registrerat varumärke som ägs av SKF-koncernen.

  ™ BeyondZero är ett varumärke som ägs av SKF-koncernen.


 • Bild

Ladda ner presspaket

Presspaket (2.1 KB)

SKF logo