Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SE lagerhus – nya generationens SNL lagerhus

SKF är världsledande inom lagerhus och har lanserat ett nytt lagerhus som kallas SE lagerhus. Detta är en ny generation av SKFs populära SNL lagerhus som uppgraderats med en ny design, ett antal nya funktioner och ett starkare material. SE lagerhusen har samma inbyggnadsmått som SNL lagerhusen och de är rakt utbytbara med varandra.

SKF kommer totalt att erbjuda SE lagerhus i 19 storlekar med olika varianter och lanserar dem storlek per storlek. Första storleken som lanserades våren 2012 var SE 511-609 och under en treårsperiod släpps en ny storlek var sjätte till var åttonde vecka.

SE lagerhus har fått en miljöprofil genom miljödeklarationen EPD (Environmental Product Declaration). Informationen avser miljöpåverkan vid produktion, användning och återvinning av materialet från SE-husen.


Fördelar

SE lagerhusen har förbättrats på en lång rad områden. Exempel på förbättringar och fördelar med SE lagerhusen är bland annat:
 • Tillverkas i gråjärn av högre kvalitet vilket ger ökad bärighet
 • Ny robust och hygienisk design motverkar deformation vid montering och är lätt att hålla ren
 • Genom ökat rostskydd klarar husen tuffare förhållanden
 • Bättre placering av smörjnippel för smörjning av lager med W33 beslag
 • Patenterat fettstyrningssystem, där smörjningen sker från sidan och fettet leds in i lagret. Det betyder att en större andel av den mängd som används för eftersmörjning verkligen kommer in i lagret
 • Evakueringshålet har en bättre och mer tillgänglig placering, vilket medför bättre och enklare uppsamling av det förbrukade fettet
 • På husets insida finns markeringar för max- och minimumnivåer för smörjfett för att säkerställa att rätt mängd fett tillförs vid montering
 • Det finns försänkningar vid delningen av hushalvorna vilket gör att lagerhusets överhalva enkelt kan demonteras
 • Förbättrad märkning ökar spårbarheten och minskar risk för sammanblandning av över- och underhalvor vid montering, samt enkelt kan identifieras
 • Kontaktytan mellan lagerhus och underlag har utökats för att ge bättre värmeavledning från lagret. Detta ger lägre lagertemperatur och sänkt fettförbrukning

Användningsområden - industrier och tillämpningar

 • Gruvindustrin
 • Materialhantering (transportörer)
 • Stålindustrin 
 • Marina applikationer

SKF logo