Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF Nautilus-lager - anpassat lager för vindkraftsindustrin

SKF har introducerat en utökad serie av SKF Nautilus lagerlösningar som erbjuder avancerade, mångsidiga och integrerade egenskaper för att möta vindindustrins tuffa krav. SKF Nautilus-lager ger teknikerna möjligheten att utveckla en rad olika turbiner som bygger på direkt-drift; turbiner utrustade med växellåda; med ytter eller innerrings rotation; samt monterade på axlar eller bultade direkt på kringliggande strukturer.

Industritrenden mot större turbiner, placering på avlägsna platser och krävande miljö driver utveckling och teknologin mot kompaktare och lättare naceller och komponenter med inbyggd tillförlitlighet och servicetillgänglighet.

”Med nya serien av SKF Nautilus-lager, fortsätter SKF vara i frontlinjen med innovationer. Utvecklingen har medfört värde både till tillverkare och den växande servicesektorn som utför renoveringar, uppgraderingar och utbyten samtidigt som den hjälper till att reducerar kostnaden av energi” säger Andreas Urban, Affärs ingenjör, SKF Renewable Energy.

SKF är en huvudleverantör till vindindustrin. I samarbete med vindkraftstillverkare och dess utvecklingspartners har turbiner tagits fram baserat på SKF Nautilus-lager. Nya egenskaper som innefattas av SKF Nautilus inkluderar alternativet med bultad innerring, vilket eliminerar problem relaterade till passning och toleranser mellan den kringliggande strukturen och lagret. Därmed minskas variationerna i förspänning och tillförlitligheten och driftsäkerheten ökas. Ytterligare så har SKF Nautilus integrerade tätningar och är försmorda för att säkerställa smörjning samtidigt som risken för förering av lagret och läckage minimeras.

Fördelar

SKF Nautilus lagerlösningar är utvecklade för både maskintillverkare och slutanvändare:
  • Minskad kostnad för energi
  • Ökad tillförlitlighet och driftsäkerhet
  • Enklare montering, demontering och utbyten
  • Ökat underhållsintervall
  • Ökad servicetillgänglighet
  • Minskad vikt i nacellen

SKF logo