Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF SYSTEM 24 - ny generation

SKF SYSTEM 24 automatiska smörjapparater kan på ett enkelt, pålitligt och kostnadseffektivt sätt tillhandahålla kontinuerlig tillförsel av smörjmedel av hög kvalitet till komponenter i produktionsutrustning.

SKF SYSTEM 24 är en etablerad och populär smörjapparat som har hjälpt kunderna att minska dyra oplanerade driftstopp och förlänga lagrens livslängd i över 17 år. SKF SYSTEM 24 LAGD-serien är gasdrivna automatiska smörjapparater för ett smörjställe som kan användas för att tillföra smörjmedel (olja eller fett) till enstaka smörjställen. Dessa smörjapparater kan ställas in för att säkerställa att korrekt mängd smörjmedel tillförs med ett förinställt tidsintervall.

SKF har nyligen lanserat en ny generation av LAGD-serien med följande konstruktionsförbättringar jämfört med den föregående modellen:

 • Inga verktyg krävs för installation av enheten
 • Kan inaktiveras tillfälligt (praktiskt vid underhåll
 • Batterier som lätt kan tas ut för miljövänlig avfallshantering
 • Förbättrad läsbarhet på mätklockan
 • Toppring i nytt utförande för bättre grepp
 • Etiketten har förbättrats med detaljerad information om smörjmedel och produktspecifikationer

SKF SYSTEM 24 LAGD-serien har följande prestanda och produktegenskaper:

 • Flexibel inställning av tidsintervall mellan 1 och 12 månader
 • 5 bars arbetstryck
 • Transparenta smörjmedelsbehållare som möjliggör visuell kontroll av förbrukningstakten
 • Inre säkerhetsklass: ATEX-godkända för zon 0
 • Brett utbud av SKF fetter och oljor för lager
 • Två tillgängliga storlekar: 125 ml (LAGD 125) och 60 ml (LAGD 60)
 • Stort sortiment av tillbehör

Fördelar

 • En noggrannare kontroll av mängden smörjmedel som tillförs i jämförelse med traditionella, manuella eftersmörjningsrutiner
 • Levereras monteringsfärdiga
 • Kan fyllas med ett brett sortiment av smörjmedel med hög prestanda från SKF

Användningsområden – industrier och tillämpningar

SKF SYSETM 24 LAGD-serien kan användas i många olika applikationer och även i miljöer där det förekommer kraftiga föroreningar eller på krävande, svåråtkomliga, avlägsna och farliga platser.
 • Applikationer i begränsade och farliga utrymmen
 • Smörjning av lagerhus
 • Elmotorer
 • Fläktar och pumpar
 • Transportörer
 • Kranar
 • Kedjor (olja)
 • Hissar och rulltrappor (olja)

SKF logo