Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF Superprecisionslager

SKF har lanserat en ny generation av precisionslager som kallas för superprecisionslager, vilket är ett resultat av SKFs förvärv av SNFA. Den sammanlagda specialistkunskap och erfarenhet runt precisionslager från SKF och SNFA gör det möjligt att designa, skapa nya innovativa produkter, tillverka och leverera högkvalitativa produkter och förse kunden med tekniskt stöd i världsklass. Från och med den 1 april 2012 så finns endast SKFs beteckning och logotyp på lagrets förpackning.

Verktygsmaskiner och andra precisionsapplikationer ställs ständigt inför industrins ökade krav på höjd prestanda. I dessa applikationer är systemstyvhet en av de största utmaningarna, då omfattningen av elastisk deformation under belastning bestämmer produktiviteten och precisionen hos utrustningen. SKF superprecisionslager är ett svar på maskintillverkarnas krav på lager som klarar högre varvtal, med hög rotationsnoggrannhet och styvhet, med lång livslängd samt med låg energiförbrukning.


SKFs nya superprecisionslager ger möjligheten till att optimera prestanda, förlänga livslängden och sänka underhållskostnader hos maskinspindlar. Samtidigt finns givetvis också möjligheten att byta ut befintliga högprecisionslager vid en spindelreparation till SKFs nya generation av superprecisionslager och på så sätt ta del av alla de kundnyttor som dessa lager bidrar med.


Nedan följer även ett urval av lagerserier tillhörande SKF superprecisionslager som finns att tillgå:

 • Kompakta vinkelkontaktkullager - 718..
 • Standard vinkelkontaktkullager   70 & 719.. CD
 • Vinkelkontaktkullager med keramiska kulor 70..HC & 719..HC
 • Tätade vinkelkontakt kullager – S70 & S719..
 • Höghastighetsvinkelkontaktkullager – 70 & 719..CE & CB
 • Robusta vinkelkontaktkullager - 72..
 • Flexibla kul- och rullskruvskullager - BSD/BSA..
 • Effektiva dubbelverkande vinkelkontaktaxialkullager – BTW & BTM..
 • Tvåradigt cylindriskt rullningslager  NN30..
 • Enradiga cylindriska höghastighetsrullager - N 10..

Fördelar

SKF superprecisionslager erbjuder bland annat följande förbättringar och fördelar:
 • Högre hastigheter
 • Högre bärförmåga
 • Utökad lagerlivslängd
 • Utökat serviceintervall
 • Minskad energikonsumtion (en del av sortimentet)
 • Lägre driftstemperaturer

Användningsområden – industrier och tillämpningar

Verktygsmaskiner och andra precisionsapplikationer

SKF logo