Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF Thruster Monitoring - tillståndsövervakning för marinindustrin

Marinindustrins fortsatta fokus på ökad fartygs- och maskintillgänglighet innebär att dagens rederier tittar på och investerar i lösningar som maximerar driftstiden och minimerar behovet av torrdockning.

SKF har varit närvarande inom marinindustrin i mer än 70 år och har försett industrin med nytänkande och expertis för kritiska roterande maskiner. SKF är ledande inom tillståndsövervakning och kan idag erbjuda ett komplett sortiment av tillståndsbaserade underhållslösningar för marinindustrin. Dessa lösningar gör det möjligt för rederier att maximera fartygsflottans tillgänglighet. SKF har stor erfarenhet och kunskap inom propellrar som är baserat på årtionden av nära samarbete med tillverkare och slutanvändare.

Baserat på denna expertis utvecklades SKF Thruster Monitoring för att ge både propellertillverkare och slutanvändare maximala anpassnings- och integreringsmöjligheter. Syftet med denna övervakningslösning är att möjliggöra övervakning av många olika typer av data, inklusive vibrationer, smörjning, processer och elektroniska funktioner. Denna produktlösning, tillsammans med certifierade dataanalystjänster från SKFs ISO-certifierade vibrationsanalysexperter världen över, skapar ett unikt mervärde för marknadsledare inom marinindustrin då den tillgodoser deras behov av ett godkänt program för tillståndsbaserat underhåll.

SKF Thruster Monitoring är fullt kundanpassad och baserad på ett antal kriterier:
 • Propellertillverkarens och slutanvändarens specifika behov och krav
 • Faktiskt propellerarrangemang och propellerkonstruktion
 • Övervakningssyfte (t.ex. för klassificering eller tillförlitlighetskontroll
 • Klassificeringskrav

SKF Thruster Monitoring kan användas för marinindustrins hela värdekedja, inklusive:
 • Propellertillverkare
 • Varv (nybyggnation och reparation)
 • Fartygsägare och rederier

Fördelar

 • Förbättrad propeller- och fartygstillgänglighet
 • Längre intervaller mellan visuella inspektioner
 • Minskat behov av torrdockning
 • Optimerad propellerdrift
 • Anpassad till propellertyp, krav från rederier samt klassificeringskrav

Användningsområden – industrier och tillämpningar

SKF Thruster Monitoring kan användas för samtliga fartyg med kritiska propellrar. Lösningen kan användas för framdrivnings- och styrpropellrar. Övervakningssystemen kan också omfatta andra viktiga maskiner, vilket gör SKFs lösning helt påbyggbar.'

SKF logo