Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Y-lagerenheter - nya lösningar anpassade för livsmedelsindustrin

Vid processer inom livsmedelsindustrin skapar högtryckstvätt med hett vatten och frätande kemikalier en rad problem. Smörjmedel tvättas många gånger bort, vilket resulterar i ett behov av eftersmörjning med täta intervall och förtidiga lagerhaverier. Korrosion kan uppstå i områden med låg kemisk resistens, vilket skapar flagning och möjlighet till förorening. Dessa kombinerade effekter minskar lagrens livslängd och ger ökade kostnader relaterade till smörjning.

SKF Y-lagerenheter för livsmedelsindustrin är baserade på ett sortiment med hög-kvalitativa, korrosionsbeständiga y-lager där inner- och ytterring samt kulorna finns tillgängliga i rostfritt alternativt förzinkat stål och har dessutom försetts med en egenutvecklad 5-läppstätning. Tätningen är gjord av FDA godkända material och fettet är NSF H1 godkänt vilket medför att våra lösningar möter de nya hygienkraven inom livsmedelsindustrin. Lagerhusen finns i tre material (Komposit, rostfritt samt förzinkat stål) och väljs beroende på inbyggnad och miljö.

SKFs nya Y-lagerenheter är underhållsfria lösningar som är designade för våta, fuktiga och förorenade miljöer inom livsmedelsindustrin. När SKFs nya Y-lagerenheter väl är installerade kräver de ingen eftersmörjning.


Fördelar

Fördelarna med SKFs nya Y-lagerenheter är bland annat:

  • Korrosionsbeständighet vid praktiskt taget alla former av rengöring
  • Ökad produktivitet genom att eliminera stilleståndstid relaterad till smörjning
  • Inget droppande fett eller behov av att rensa bort restprodukter (förebygger förekomsten av främmande ämnen)
  • Ingen risk att smörjpunkter missas p.g.a. mänskliga misstag
  • Förbättrad design som förhindrar bakterier
  • Brett dimensionsområde och tillgänglighet i metriska och tum storlekar

Användningsområden – industrier och applikationer

SKFs nya Y-lagerenheter är lämpliga för användning i transportband, sorterare, limningsutrustning, pressar, skruvar, borsttvättar och utrustning där tvättning förekommer inom livsmedelsindustrin.SKF logo