Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Affärsomsorg

Att leverera värde till våra kunder på det mest effektiva och ändamålsenliga sätt är grundläggande för oss. Det som har gjort oss framgångsrika under åren är det fortsatta stöd, tillit och lojalitet som våra kunder visar oss. Det enda sättet vi kan försäkra oss om våra kunders förtroende är genom att erbjuda bättre produkter och lösningar som i sin tur hjälper dem att förbättra sin verksamhets eller sina produkters prestanda. Det är detta som är innebörden av SKFs affärsomsorg.

Vår samlade kunskap och erfarenhet inom området tekniska lösningar under de senaste 100 åren har gjort oss till pionjärer och till ett ledande företag i fråga om att ta fram nya innovationer och att leverera lösningar som ger oöverträffade fördelar för våra kunder inom alla typer av industrier.

För att på bästa sätt serva våra kunder använder vi all vår kompetens inom våra fem teknikplattformar samt den kunskap vi har skaffat oss genom att vara verksamma i över 100 länder och platser runt om i världen och genom ett nära samarbete med kunder i över 40 olika industrisegment.

Rätt vinst på rätt sätt

En hållbar och framgångsrik affärsutveckling handlar också om att hålla fast vid vårt åtagande att säkerställa ett ansvarsfullt företagande och snabbt möta framtida marknadsbehov. Klicka på en av länkarna nedan och läs mer om hur vi ser till att vår affärsverksamhet och våra affärsstrategier följer våra värderingar och principer samtidigt som vi tar itu med de miljömässiga utmaningar som vi står inför idag.
SKF logo