Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Medarbetaromsorg

SKFs vision är att förse världen med SKFs kunskap. Den unika styrkan i företaget är förmågan att kombinera kompetens inom industriella segment med förståelse för lokala marknadsbehov där 45.000 anställda från mer än 30 länder arbetar tillsammans för att serva våra kunder.

Vår medarbetaromsorg bygger på våra värderingar såsom egenmakt, hög etik, öppenhet, lagarbete. Att respektera och skydda rättigheterna för våra medarbetare är grundläggande.

Olika verktyg och processer som SKFs etiska riktlinjer, revisioner av SKFs uppförandekod, whistle blower-process och företagsråd är etablerade för att följa upp hur vi bedriver arbetet, oavsett var verksamheten är belägen.

Programmet för medarbetaromsorg fokuserar också på arbetsgivarens åtagande att ha system för att utveckla våra medarbetares personliga och professionella färdigheter samt att skapa en motiverande arbetsmiljö.


Läs mer om SKFs medarbetaromsorg, texten är på engelska.


SKF logo