Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Miljöomsorg

Att förstå vår miljöpåverkan och vidta åtgärder

Allt vi gör påverkar miljön: vilka råmaterial vi väljer, hur våra leverantörer och fabriker bearbetar och använder dessa material, vilken mängd och typ av energi vi använder för att tillverka våra produkter, hur vi transporterar dem till våra kunder, hur mycket energi som våra produkter förbrukar när de används av våra kunder och till sist hur våra produkter deponeras när de nått slutet av sin livslängd. Med andra ord, varje skede av värdekedjan ger oss möjligheten att minska miljöpåverkan. Därigenom tar vi inte bara vårt ansvar gentemot samhället och kommande generationer, utan förbättrar också vår möjlighet att åstadkomma mer med mindre och skapar en hållbar konkurrensfördel.

Det är därför som SKFs miljöarbete är baserat på att livscykelhantering införs och ingår i våra grundläggande affärsprocesser.

Miljöomsorg startar på hemmaplan

Med fokus på den egna verksamheten gav SKF ut sin policy för miljö, hälsa och säkerhet 1989. Vi blev den första internationella lagertillverkaren att få global certifiering enligt ISO 14001 miljöledningssystem 1998. Sedan dess bygger vi vidare på dessa grunder genom att ständigt vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan i olika stadier av våra produkters livscykel och hela verksamhetens värdekedja. Dessa åtgärder bygger på en grundlig förståelse av miljöeffekterna utifrån ett livscykelperspektiv.


Detta är kunskap vi har investerat i och byggt upp under de senaste tio åren genom ett stort antal livscykelanalyser samt genom forskning och teknikutveckling på området.

Observera att länkarna nedan går till information på engelska.

Miljöansvar under våra produkters hela livscykel

SKF logo