Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Organisation

SKF finns representerade i över 130 länder och 40 industrier. Vår verksamhet är uppdelade i följande områden: Industrial Sales Americas, Industrial Sales Europe and Middle East/Africa, Industrial Sales Asia, och Automotive samt Aerospace.

Varje område täcker hela livscyckeln hos våra kunders applikationer och vi erbjuder ett fullt sortiment av produkter, tjänster och lösningar till både OEM- och slutkunder.

Hitta till SKFs huvudkontor

SKF logo