Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Säkerhetsinformation

Miljö, hälsa och säkerhet vid arbete på SKFs anläggning i Göteborg

Informationsfilm
Denna film riktar sig till alla som skall utföra arbete inom SKF i Göteborg. Syftet med filmen är att alla som vistas på eller utför arbete vid SKFs anläggningar skall känna till vilka skydds-, miljö- och säkerhetsrutiner som gäller.

Det är viktigt att du tar del av innehållet innan arbetet påbörjas, samt att din berörda personal informeras. Din uppdragsgivare vid SKF kommer att förse dig med ytterligare information samt kontrollera att ni har sett filmen.

Säkerhetsfilm för SKF i Göteborg

Environment, safety and security at the SKF plant in GöteborgKort version/Short version/Kurze version:


Miljö, hälsa och säkerhet vid SKF i Göteborg - kort version

 Ytterligare information:
Har du frågor som rör filmen vänd dig till säkerhetsavdelningen
Tel: +46 31 337 10 00 (växel)

SKF logo