Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Bräcke diakoni

Bräcke diakoni – stödjer barn med funktionshinder

För att öka samhällets medvetenhet om och ansvar för utsatta grupper i vårt samhälle, är SKF engagerade i initiativ för barn med funktionshinder. I Göteborg hanteras detta initiativ av den icke-vinstdrivande organisationen Bräcke diakoni med stöd från SKF.

Bräcke diakoni är en av Sveriges ledande privata aktörer inom hälso- och sjukvård. Förutom hälso- och sjukvård, hospis och utbildning bedriver organisationen också forskning inom bland annat kognitiv pedagogik, vilket är en speciell form av pedagogik som används vid behandling av neurologiska sjukdomar. Exempel på sådana sjukdomar är cerebral pares, stroke, multipel skleros och Parkinsons sjukdom.

SKF har nyligen stöttat två projekt som Bräcke bedrivit:
  • byggandet av en lekplats vid daghemmet Stegen, en förskola för barn och träningsanläggning för både vuxna och barn med fysiska funktionshinder
  • stöd till träningsanläggningen Si-Tu i Constanta i Rumänien, i ett gemensamt projekt med SKF Rumänien.


Mer om Bräcke diakoni

Bräcke diakoni har cirka 600 del- och heltidsanställda. Ordet ”diakoni” kan förklaras som en hållning. Etymologiskt kommer det från det grekiska uttrycket som grovt översatt betyder ”att stödja mindre privilegierade människor”.

Bräcke diakonis historiska bakgrund är det sociala arbete som ursprungligen utfördes av Svenska kyrkan, men idag är organisationen helt fristående.

Bräcke diakoni - Förskolan Stegen

SKF logo