Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Göteborgspriset för hållbar utveckling

Förett erkännande till personer och organisationer för deras bidrag till hållbar utveckling

SKF Sverige är ett av de elva företag i Göteborgsregionen som tillsammans med Göteborgs stad instiftade Göteborgs stads internationella miljöpris år 2000, ett pris som nu har namnet Göteborgspriset för hållbar utveckling.

Priset på en miljon kronor tilldelas varje år personer eller organisationer som har visat positiva framsteg mot hållbar utveckling, eller skapat strategiskt intressanta nationella eller internationella miljöprojekt.

Sponsorskapet ger SKF möjlighet att förmedla SKFs värde till en bredare publik om att man är ett företag med medborgaransvar och att man befrämjar viktiga initiativ för miljö- eller samhällsprojekt

Göteborgspriset för hållbar utveckling tilldelas personer eller organisationer som ett erkännande av deras arbete med att:
  • använda resurser effektivare
  • verka för förnybara råmaterial och ekologiska lösningar
  • hitta tekniska genombrott eller "systemförändringar" av stor betydelse
  • verka för och bidra till ökad miljömedvetenhet och större internationell rättvisa genom att överföra kunskap och påverka människors uppfattningar

Läs mer om vinnare till priset på webbplatsen för Göteborgspriset för hållbar utveckling.

SKF logo