Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF Meet the World och Gothia Cup

Gothia Cup i Göteborg samlar ungdomar från hela världen under en vecka i juli varje år. Gothia Cup är världens största och mest internationella fotbollsturnering för ungdomar. Mer än 10 000 spelare, ledare och föräldrar från hela världen skapar tillsammans ett av världens största evenemang. Genom fotbollen har Gothia Cup skapat en mötesplats för världens ungdomar. Mötena ger ungdomarna kunskap om och respekt för varandras olikheter, och med ungdomlig nyfikenhet skapas vänskapsband över landsgränserna.

Dessutom utvidgar SKF det befintliga konceptet genom att skapa ännu fler mötesplatser världen över i form av förturneringar under namnet Meet the World. Meet the World-turneringarna ger ännu fler ungdomar möjlighet att komma till en mötesplats, spela fotboll och uppleva något de aldrig kommer att glömma.

SKF logo