Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Vetenskapsfestivalen

Varje vår äger Vetenskapsfestivalen rum i Göteborg, och det är en av de mest berömda vetenskapsevenemangen i Europa.

Festivalen erbjuder något för alla: från allmänheten, skolbarn och lärare till forskare. Den täcker också vetenskapens alla aspekter, t.ex. humaniora, samhällsvetenskap, medicin samt naturvetenskap och teknik.

Festivalen, som anordnas av Göteborg & Co tillsammans med flera partner och sponsorer, äger rum på många olika platser, från museer och bibliotek till köpcenter och stadens parker.

Syftet med evenemanget är att stimulera positiva förhållningssätt till vetenskapen och dess roll i samhället genom att ta vetenskapen till allmänheten. Den erbjuder också en mötesplats för forskarsamhället.

SKF har varit stolt sponsor sedan 1996.

Genom sponsorskapet har SKF skapat en relation med ungdomarna i ett tidigt skede. Antalet elever som påbörjar studier vid tekniska och naturvetenskapliga högskolor ökar överlag i landet. Det allmänt ökade intresset sammanfaller med SKFs långsiktiga intresse att vara en prioriterad arbetsgivare.

Fler foton från det årliga evenemanget och mer information finns på den officiella webbplatsen.
SKF logo