Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Vision, affärsidé och värderingar

Vision

 • En värld av tillförlitlig rotation

Affärsidé

Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt genom att vara det företag man väljer:

 • som kund eller distributör
 • som anställd
 • som aktieägare

Våra drivkrafter

 • lönsamhet
 • kvalitet
 • innovation
 • snabbhet
 • hållbar utveckling

Grundvärderingar

 • ansvar och befogenheter
 • hög etik
 • öppenhet
 • lagarbete
SKF logo