Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

cookie_information_popup_text_2[28]

Historia

Minska friktion och kostnad. Spara energi och tid. Utforska den historiska resan hur SKF har hjälpt industrier och underlättat i vardagen sedan 1907.

Utforska tidslinjen för att se hur

 • Kontor
 • Produktionsenheter
 • Forskningscentra
 • Solution Factories
 • 1907-1919
  SKF map 1919 0901d196801ab8b9
  Korta fakta:
  Omsättning 1919:
  SEK 100 miljoner

  Anställda:
  14 000
  Sven Wingquists första skiss

  Sven Wingquists första skiss 1907

  Sven Wingquist

  Sven Wingquist, uppfinnare av det dubbelradia sfäriska kullagret

  Fabriken i Hartford USA byggdes 1915

  Fabriken i Hartford USA byggdes 1915

  Arbetarna i Göteborg ställde upp sig för ett fotografi utanför fabriken 1916

  Arbetarna i Göteborg ställde upp sig för ett fotografi utanför fabriken 1916

  • 1907
   Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken grundas den 16 februari 1907. Sven Wingquist, uppfinnaren av det dubbelradiga sfäriska kullagret, var en av grundarna och dess första verkställande direktör. Axel Carlander utsågs till styrelseordförande. Aktiekapitalet uppgick till 100 000 kronor. Patentansökan inlämnades den 6 juni. Patent beviljades så småningom i 10 länder. Den första fabriken byggdes på Säve Strandgata i Göteborg.

   1908  
   Kontor öppnas i Tyskland och Frankrike. Agenter utses i Finland, Schweiz, Belgien, Danmark, Österrike och Australien.

   1909  
   Dotterbolag bildas i New York - SKF Ball Bearing Co. En verkstad öppnas i Paris. Agenter utses i Italien, Argentina och Japan.

   1910  
   Skefko Ball Bearing Co. Ltd registreras i England. Agenter utses i Norge, Portugal och Holland.

   1911
    
   Fabrik öppnas i Luton och tillverkar cirka 180 lager om dagen. Kontoren i Frankrike och Tyskland ombildas till bolag. Agenter utses i Ryssland, Spanien och Polen.

   1912
    
   Laboratorium byggs i Göteborg. Agenter utses i Bulgarien, Rumänien, Mexico, och, genom det engelska bolaget, i Indien, Kina och Sydafrika.

   1913  
   Bolag bildas i Danmark. Agent utses i Serbien. SKF har 3200 anställda och tillverkar 1,3 miljoner lager.

   1914  
   Dotterbolag bildas i Norge, Belgien, Holland och Ryssland. Aktiebolaget S.A. des Roulements à Billes Suédois SKF bildas i Göteborg för att handha affärer i Brasilien. Det brittiska SKF-bolaget startar försäljningsbolag i Sydafrika.

   1915  
   Produktion av ett enradigt spårkullager med ifyllningsöppning startar, det får namnet Volvo. Ett nytt bolag bildas i Hartford i USA och en fabrik byggs. Kontor öppnas i Rio de Janeiro och en agent utses i Uruguay. Försäljningsbolag bildas i Norge.

   1916  
   SKF-aktien introduceras på Stockholmsbörsen. Hofors Bruk, ett av Sveriges äldsta järnbruk, förvärvas.I USA förvärvas The Hess-Bright Manufacturing Co., i Philadelphia.Dotterbolag bildas i Österrike och Kina. Grönkvists Mekaniska Verkstad i Katrineholm förvärvas. Nytt bolag bildas för att hantera försäljning i Sydamerika. Dess första filialer öppnas i Argentina och Chile.

   1917  
   En ny kullagerfabrik byggs i Bois-Colombes i Frankrike. Försäljningsbolag bildas i Kanada och Uruguay, det i Kanada som dotterbolag till det amerikanska bolaget. Agenter utses i Ungern och Siam.

   1918  
   The Atlas Ball Co., i Philadelphia förvärvas för att säkerställa kulleveranserna i USA. Försäljningskontor öppnas i Peru. Fabriken i Moskva nationaliseras.

   1919  
   Björn Prytz ersätter Sven Wingquist som VD.

   Dotterbolag bildas i Italien och Tjeckoslovakien. Kontor öppnas på Java. Lagertillverkningen minskar med 23 % eftersom industrin efter kriget ännu inte är tillbaka till det normala. Tillverknings- och försäljningsorganisationerna i USA går samman under namnet SKF Industries, Inc. Arvid Palmgren konstruerar det sfäriska rullagret.
 • 1920-1939
  SKF map 1939 0901d196801ab8bb
  Korta fakta:
  Omsättning 1939:
  460 miljoner SEK

  Anställda:
  40 000
  SKF lager, 1921

  SKF lager, 1921

  1926 tillverkade AB Volvo, ett dotterföretag inom SKF, en testserie av 10 bilar

  In1926 tillverkade AB Volvo, ett dotterföretag inom SKF, en testserie av 10 bilar

  SKF Göteborg, Sverige 1938

  SKF Göteborg, Sverige 1938

  • 1920
   Dotterbolag bildas i Mexico och kontor öppnas i Australien och Algeriet.

   1921  
   Agenter utses på Nya Zeeland. Säljbolag bildas i Zürich i Schweiz.

   1922  
   Slut på depressionen. Dotterbolag bildas i Polen och Jugoslavien. Agenter utses i Lettland, Egypten, Ecuador, Paraguay, Guatemala och El Salvador. Produktsortimentet utökas med koniska rullager. Kontor öppnas i Wien för att organisera försäljningen i Östeuropa. Agenten i Japan förvärvas och blir ett dotterbolag till SKF.

   1923  
   Produktionen ökar gradvis. Dotterbolag bildas på Kuba för att även täcka in försäljning till Colombia och Venezuela. Skefko, Luton, öppnar filial i Brittiska Indien. Även försäljning till Burma täcks in. Agenter utses i Estland och Litauen.

   1924  
   Den ekonomiska återhämtningen fortsätter med nytt produktionsrekord på närmare 6,5 miljoner lager. Dotterbolag bildas i Grekland. Ett nytt kontor i Prag i Tjeckien tar över försäljning till Östeuropa och Balkan.

   1925
   Dotterbolag bildas i Spanien, Bulgarien, Rumänien och Egypten. Agenter utses i Colombia och Venezuela. Nordiska Kullager AB i Göteborg förvärvas.

   1926  
   AB Volvo, SKF:s dotterbolag, tillverkar en försöksserie om tio bilar.

   1927  
   Dotterbolag bildas i Portugal, Bolivia och Venezuela. Agent utses på Filippinerna.

   1928  
   Aktiekapitalet höjs till 106 miljoner kronor och SKF-aktien börjar handlas på London-börsen. Aktiemajoriteten förvärvas i det franska bolaget Compagnie d'Applications Mécaniques (CAM). Dotterbolag bildas på Nya Zeeland, i Turkiet och Ungern.

   1929  
   SKF-aktien introduceras på Paris-börsen och, genom en överenskommelse med en bankirfirma i New York, kunde den utbytas mot amerikanska certifikat på New York Produce Exchange och Chicago-börsen. Sju tyska kullagerfabriker förvärvas. Ett nytt bolag bildas i Tyskland - Vereinigte Kugellagerfabriken A.G. Produktionen koncentreras till Schweinfurt och Cannstatt. Förvärv av Lidköpings Mekaniska Verkstads AB.

   1931  
   Tyska huvudkontoret flyttar från Berlin till Schweinfurt. Ny depression börjar.

   1933  
   Produktionen stiger igen. Dotterbolag bildas i Indien.  Agenter utses i Iran och på Cypern. Fabriken i Hartford, USA, stängs och huvudkontoret och tillverkningen flyttas till Philadelphia.

   1934  
   Dotterbolagen i Venezuela och Ecuador upplöses och agenter utses. Agent utses i Dominikanska Republiken.

   1935  
   SKF-aktien introduceras på Genève-börsen. AB Volvo blir självständigt bolag genom att SKF:s aktieägare får en Volvo-aktie för var femte SKF-aktie.

   1936  
   Dotterbolaget i Egypten säljs. Agenter utses i Kairo och Beirut.

   1937  
   SKF industriskola öppnas. Uno Forsberg ersätter Björn Prytz som VD. Björn Prytz utses till styrelseordförande.

   1938  
   LMV-fabriken i Lidköping byggs ut avsevärt. Det franska kullagerföretaget Malicet et Blin (MAB) förvärvas. Ny kullagerfabrik byggs utanför Berlin. Sven Wingquist efterträder Björn Prytz som styrelseordförande.

   1939  
   Säljbolag bildas i Bratislava, Slovakien. Agenter utses i Estland och Nicaragua. Ett nytt lagerslag – det sfäriska axialrullagret utvecklas och lanseras av SKF.
 • 1940-1959
  SKF map 1959 0901d196801ac107
  Korta fakta:
  Omsättning 1959:
  1 900 miljoner SEK

  Anställda:
  45 000
  1957 förvärvade SKF stålverket i Hellefors

  1957 förvärvade SKF stålverket i Hellefors

  Huvudkontor, Göteborg, Sverige

  Huvudkontor, Göteborg, Sverige

  • 1940  
   Dotterbolag bildas i Manchukuo, Polen och Australien. Ny fabrik förvärvas i Philadelphia, PA, USA. Agent utses på Island.

   1941  
   Dotterbolag bildas i Shanghai. Bolaget i Bolivia stängs och agent utses. Agenterna i Estland, Lettland och Litauen upphör med sin verksamhet när dessa länder ockuperas av Sovjetunionen. Harald Hamberg efterträder Uno Forsberg som VD.

   1943  
   Filialerna i Argentina och Brasilien blir dotterbolag. Det polska bolaget likvideras.

   1947  
   Två nya fabriker i USA. Säljbolag bildas i Helsingfors.

   1948  
   Produktionen efter kriget kommer långsamt igång i Schweinfurt och Cannstatt. Fabriken i Tjeckoslovakien nationaliseras. Filialen i Santiago blir bolag. Agent utses i Jugoslavien.

   1949  
   Fabrik börjar byggas i Scarborough i Kanada.

   1950  
   Arbete inleds på en fabrik i St-Cyr-sur-Loire i Frankrike, samt i Madrid. Bolaget i Amsterdam börjar bygga en fabrik i Veenendaal. Ett nytt sfäriskt rullager, det så kallade C-lagret, utvecklas under 1949-1950.

   1951  
   Det amerikanska bolaget köper en fabrik i Altoona, PA. Återuppbyggnaden av de tyska fabrikerna avslutas. Ny fabrik står klar i Sundon i England.

   1952  
   Det franska bolaget startar ett säljbolag för Marocko i Casablanca. Det belgiska bolaget öppnar ett kontor i Elizabethville i Belgiska Kongo (numera Lubumbashi, Zaire).

   1953  
   Sven Wingquist avlider den 17 april i 76 års ålder. Han efterträds av Harald Hamberg som styrelseordförande. Joel Larsson utses till ny VD. Det holländska säljbolaget flyttar till Veenendaal där en ny fabrik invigs.

   1954  
   Kallvalsverket J.N. Eberle i Augsburg i Tyskland förvärvas. Harald Hamberg avlider och efterträds av Jacob Wallenberg som styrelseordförande.

   1957  
   Hellefors stålverk samt kallvalsverket i Bångbro förvärvas.
 • 1960-1979
  SKF map 1979 0901d196801be200
  Korta fakta:
  Omsättning 1979:
  SEK 11 000 miljoner SEK

  Anställda:
  45 000
  Annons från tidigt 60-tal

  Annons från tidigt 60-tal

  Sao Paolo, Brasilien 1962

  Sao Paolo, Brasilien 1962

  • 1962  
   Fabrik byggs utanför São Paulo i Brasilien. Inge Stenberg efterträder Joel Larsson som VD.

   1963  
   Ett forskningscentrum byggs i King of Prussia, PA.

   1964  
   Lagerfabrik, där SKF har aktiemajoritet, invigs i Poona i Indien. Inge Stenberg avlider och efterträds av Folke Lindskog som VD.

   1965  
   RIV-SKF bildas genom att SKF förvärvar två tredjedelar av aktierna i italienska RIV som också har fabriker i Argentina och Spanien.

   1966  
   Skärverktygstillverkaren Malcus AB i Halmstad förvärvas. Lagerfabrik invigs i Uitenhage i Sydafrika.

   1970  
   SKF hade 68 fabriker med 67 700 anställda, av vilka 78 % var anställda utanför Sverige.

   1971  
   Fabrik invigs i Sarajevo i Jugoslavien, som ett resultat av att ett samriskbolag bildats med ett jugoslaviskt bolag. Jacob Wallenberg går i pension och efterträds av Folke Lindskog som styrelseordförande. Lennart Johansson utses till ny VD.

   1972  
   Nytt forskningscentrum invigs i Jutphaas i Holland.

   1974  
   SKF övertar kontrollen av det australiensiska företaget som man delvis ägt sedan 1959.

   1975  
   Aktiemajoriteten i The Sheffield Twist Drill and Steel Company förvärvas.Fabrik för textilmaskinkomponenter öppnar i  Singapore.

   1976  
   Moderbolaget byter namn från Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken to Aktiebolaget SKF. SKF Industries Inc. förvärvar McQuay-Noris Company i St. Louis, MO, tillverkare och distributör av bilkomponenter och reservdelar.

   1978  
   Av marknadsskäl bestämmer sig SKF-CAM för att stänga fabriken i Bois-Colombes. Fabriken i Echuca i Australien stängs sedan regeringen ändrat importreglerna för kullager.

   1979  
   Fiat-koncernen säljer sitt minoritetsinnehav i RIV-SKF till SKF-koncernen. Samriskbolag med IKL i Belgrad, Jugoslavien avslutas.
 • 1980-1999
  SKF map 1999 0901d196801c008a
  Korta fakta:
  Omsättning 1999
  36 700 miljoner SEK

  Anställda:
  41 000
  Nilay, Malaysia 1992

  Nilay, Malaysia 1992

  SKFs serviceingenjörer som sänker ner ett SKF CARB lager i botten på ett SDM-hus

  SKFSKFs serviceingenjörer som sänker ner ett SKF CARB lager i botten på ett SDM-hus

  • 1980  
   Samordning av de östeuropeiska marknaderna flyttas från Wien till ett nytt dotterbolag i Göteborg, SKF Eurotrade AB. SKF återupptar aktiviteterna i Zimbabwe efter 12 år då man varit utestängd från denna marknad. Minoritetsinnehavet i det iranska lagerföretaget i Tabriz säljs. Folke Lindskog avgår och efterträds av Peter Wallenberg som styrelseordförande.

   1981  
   Fabriken i Scarborough i Kanada stängs.

   1983  
   Fabriken i Ivry stängs. Lagertillverkningen i Frankrike koncentreras till två fabriker: Saint-Cyr-sur-Loire och Fontenay-le-Comte. Förvärv av låsringstillverkaren Anderton International i UK.

   1984  
   Fägersten & Co., förvärvas.

   1985  
   SKF-aktien introduceras på börserna i Basel och Zürich och i New York genom NASDAQ-systemet. Stellana Plast AB förvärvas. SKF Española blir ett helägt dotterbolag. Waldes Truarc Inc, tillverkare av fästelement i USA, förvärvas. Samriskbolag med Koyo bearing company i Japan. Peter Wallenberg avgår som styrelseordförande och efterträds av Lennart Johansson. Mauritz Sahlin utses till VD för att ersätta Lennart Johansson.

   1986  
   Förvärv av MRC Bearings i USA. Mexikanska lagerföretaget  IBISA blir ett helägt dotterbolag. SKF Steel går samman med Ovako Oy Ab och bildar Ovako Steel AB. SKF äger 50 %.

   1987  
   Italienska Gamfior, tillverkare av verktygsspindlar, förvärvas. Jacob AG och Transmatic-bolagen i Sverige och Norge förvärvas, samt Ateco i Holland.

   1988  
   Österriska lagertillverkaren Steyr Wälzlager Ges.m.b.H.  förvärvas. Brittiska AMPEP P.L.C., tillverkare av flygplanskomponenter, förvärvas. SKF College of Engineering öppnar.

   1989  
   Aktiemajoriteten i Palomar Technology International Inc., USA, förvärvas. Lagerfabrikerna i Bangalore, Indien and Guarulhos, Brasilien invigs.

   1990  
   Verktygstillverkaren Cofler & C.S.p.A. i Italien förvärvas. Tätningstillverkaren CR Industries i USA förvärvas. Tillverkningen av oljetätningar hos Italian Gallino Gomma S.p.A. förvärvas. SKF Tools går samman med tyska Günther & Co. och bildar CTT Tools. Dymac, ett hög-elektroniskt företag i San Diego förvärvas. SKF Tools förvärvar stor aktiepost i Union Butterfield Corp, ledande amerikansk tillverkare av höghastighetsverktyg. Förvärv av Fixtur-Laser i Sverige, tillverkare lasermätverktyg.

   1991  
   Schweiziska SMM förvärvas. Kanalkonceptet introduceras i tillverkningen. Försäljningsbolag öppnar i Polen och Bulgarien.

   1992  
   Tillverkningen startar i den nya fabriken i Malaysia. CTT Tools-divisionen säljs.

   1993  
   Kullagerfabriken i Madrid säljs. Som ett resultat av SKF:s ökade fokus på kärnverksamheten rullningslager och tätningar, säljs Stellana AB, Fixtur-Laser AB, och det franska dotterbolaget ADR S.A.

   1994  
   Tätningstillverkaren Goetze Elastomere GmbH i Tyskland förvärvas. SKF European Distribution Centre i Tongeren i Belgien öppnar.

   1995  
   Toroidrullagret CARB® lanseras. Samriskbolag för tillverkning av hjullagerenheter etableras i Korea.  80 % av polska lagerföretaget FLT Poznan förvärvas. Mauritz Sahlin går i pension och efterträds av Peter Augustsson som VD.

   1996  
   Samriskbolag med dotterbolag till China Railways. Ny fabrik för tillverkning av hjullagerenheter byggs i Aiken i USA i samarbete med SKF Technical Center i Detroit.

   1997
   Nya samriskbolag i Kina, ett för tillverkning och försäljning av sfäriska rullager tillsammans med Wafangdian-koncernen, och det andra ett nytt bolag för tillverkning av oljetätningar som ett samriskbolag mellan Chicago Rawhide och ANZAG. Femte generationen av hjullagerenheter introduceras. Serietillverkning inleds vid SKF Hanwha Automotive Components Corporation i Korea. Aktiemajoriteten förvärvas i det indonesiska lagerföretaget PT Logam Sari Bearindo i Jakarta. FlexLink Systems AB säljs. SKF och Revolve Technologies Inc. I Kanada bildas ett nytt bolag, Revolve Magnetic Bearings. Aktiemajoriteten förvärvas i Lutsk Bearing Plant i Ukraina

   1998  
   Ytterligare ett samriskbolag med Wafangdian Bearing Co. Ltd. Russell T. Gilman i USA förvärvas. Sune Carlsson utses till VD och koncernchef. SKF-koncernen certifieras till ISO 14001.

   1999  
   Smidesverkstaden i Arvika säljs. Ringspinndivisionen g division of textilmaskinkomponent säljs. Partnerskap med Gamfior i Italien, tillverkare av round ball screws. Lager i prestandaklassen SKF Explorer introduceras. E-handelsnätverket, Endorsia.com, lanseras.
 • 2000-2012
  SKF map 2009 0901d196801c0089
  Korta fakta:
  Omsättning 2009:
  56 200 miljoner SEK

  Employees:
  41 000
  2006 certifierades SKF enligt ledningssystemet för hälso-och säkerhetsstandard OHSAS 18001

  2006 certifierades SKF enligt ledningssystemet för hälso-och säkerhetsstandard OHSAS 18001

  SKFs 100 årsjubileum, 2007

  SKFs 100 årsjubileum, 2007

  SKF Solution Factory

  Nätverket av SKF Solution Factories utökades och omfattade 17 enheter i slutet av 2010

  Huvudkontor i Göteborg, Sverige

  Huvudkontor i Göteborg, Sverige

  • 2000 
   Development Engineering International i Skottland förvärvas. Lidköping Machine Tools säljs. Holländska Machine Support BV förvärvas.  SKF, FAG och NN Ball and Roller startar gemensam tillverkning av stålkulor. Electrac S.A., fransk tillverkare av elektromekaniska ställdon förvärvas. Sealpool AB I Landskrona, tillverkare av tätningssystem förvärvas. Diagnostic Instruments Ltd, Skottland, förvärvas.

   2001
   Gamfior S.p.A. förvärvas. Konceptbilen FILO med elektronisk styrning utvecklas gemensamt av SKF och designföretaget Bertone. SKF och Timken går samman för att tillverka smidda och lagerringar i Brasilien. SKF Logistics Services öppnar distributionscentrum i Singapore. SKF avtalar med Sandvik, Rockwell Automation, INA och Timken om att dela ägarskap av Endorsia.com. SKF:s processutvecklingscenter, SKF Manufacturing Development Centre, etableras i Göteborg.

   2002  
   SKF Reliability Systems expanderar genom förvärv av Delta Consult i Holland och Erin Engineering and Research I USA. Schweiziska Magnetic Group, ledande tillverkare av elektromekaniska ställdon, förvärvas. Ytterligare förvärv: Aeropace Bearings UK, tillverkare av lager för huvudaxel och växellådor för flygplan; SBB i Bulgarien med fyra lagerfabriker, och The Twentieth Century Machine Co., i USA, tillverkare av a  ground ball screws. SKF Bearings Co. Ltd. i Shanghai, ett nytt samriskbolag för tillverkning av spårkullager.

   2003 
   Tom Johnstone efterträder Sune Carlsson som VD och koncernchef. Ny utgåva av SKF huvudkatalog. Scandrive Control AB, ledande svensk tillverkare av integrerado servoväxlar för tryckindustrin, förvärvas. Komponentfabriken i Veenendaal i Holland säljs. Förvärv av australiensiska  Rolling Stock Supply & Service Pty Ltd, ledande inom lagerservice för tåg. SKF lämnar Paris, Zürich och NASDAQ-börserna på grund av låga volymer.

   2004  
   Förvärv av tyska Willy Vogel AG, världsledande företag inom smörjsystem. Ett Industrial Service Centre öppnas i Moskva. Ovako La Foulerie, tillverkare av varmvalsade ringar, säljs.

   2005  
   SKF-aktien avlistas från London-börsen.Jaeger Industrial Ltd i Taiwan, ledande tillverkare av elektromekaniska ställdon, förvärvas. Förvärv av Sommers Industriteknik AB, återförsäljare av Vogel smörjsystem i Sverige. SKF, Rautaruukki och Wärtsilä kombinerar lång stål i ett gemensamt ägt företag, Oy Ovako AB.

   2006  
   SKF certifieras till hälso- och säkerhetsstandarden OHSAS 18001. Förvärv av 51 % av tätningsföretaget Macrotech Polyseal Inc. i USA. SKF:s livslängdsteori antas som ny ISO-standard för beräkning av livslängd för lager. Förvärv av SNFA SAS, ledande fransk tillverkare av lager för flyg och verktygsmaskiner. Ledande finsk smörjsystemstillverkare förvärvas. Rautaruukki Corporation, AB SKF och Wärtsilä Corporation undertecknar avtal om att sälja tillverkningsbolagen som ägs av Oy Ovako Ab. Förvärv av Precision Balancing & Analyzing i USA, specialist på reparation och uppgradering av mekanismer för maskinverktygsspindlar. Förvärv av Monitek, ledande australiensisk förebyggande underhållsserviceföretag. Economos Austria Gmbh, industritätningsföretag, förvärvas.

   2007
   SKF firade 100 års jubileum. Produktion startade i tre nya fabriker i Asien; en i Kina och två i Korea. Viktiga förvärv var ABBA, en tillverkare inom linjär rörelse med huvudkontor i Taiwan; samt S2M en ledande fransk magnetlagertillverkare; Baker Instruments, en ledande tillverkar av test- och diagnostikinstrument i USA; Automatic Lubrication Systems, ett serviceföretag inom mobil transportutrustning i Kanada; USA-baserade Preventive Maintenance Company INC, ett marknadsledande företag inom förebyggande underhåll. Smidesverkstaden i Lüchow-fabriken i Tyskland såldes. Även nya produkter och tjänster lanserades under året: nya energieffektiva lager som minskar energiåtgången med minst 30 procent.

   2008
   Förvärv under 2008 inkluderade amerikanska QPM Aerospace, två fabriker i Kina och en i Thailand från det USA-baserade PEER Bearing Company, Cirval SA, ett argentinskt företag specialiserat på utveckling, tillverkning och försäljning av smörjsystem. Anders Scharp avgick som styrelseordförande och Leif Östling valdes till ny ordförande. Den energieffektiva lagerfamiljen utökades med sfäriska och cylindriska rullager. Mot bakgrund av vikande efterfrågan meddelade SKF i slutet av året att det skulle minska sin kapacitet och sina kostnader.

   2009
   Resterande 49 procent av Macrotech Polyseal Inc., USA, förvärvades. Företaget heter nul SKF Polyseal. Nätverket av SKF Solution Factory utvidgades. Detta är ett koncept som samlar SKFs hela tjänsteutbud. Tillsammans med Cambridge University bildades SKF University Technology Centre on Steel i Cambridge. SKF Global Testing Centre öppnades i Bengaluru i Indien. I slutet av året tillkännagavs ytterligare omstruktureringar och kostnadsbesparande aktiviteter.

   2010
   SKF University Technology Centre för tribologi inrättades i samarbete med Imperial College London. Två nya fabriker öppnas i Indien (Hardiwar och Ahmedabad) och en i Ryssland (Tver). Nya SKF Industry Service Centres öppnades: för vindkraftsindustrin i Shanghai och Houston, för olje- och gasindustrin i Aberdeen och Stavanger, för marina industrin i Rotterdam. SKF Global Technical Centre China öppnas. Nätverket av SKF Solution Factory utökades och bestod av 17 enheter i slutet av året. USA-baserade smörjsystemföretaget Lincoln Holdings Enterprises förvärvades.

   2011
   Hållarfabriken i Göteborg såldes. SKF och Chalmers tekniska högskola startade ett tekniskt center för hållbarhet och miljö. SKF Distributor College, som startade 2001, delade ut certifikat nr. 100 000. Ett distributionscenter för Latinamerika öppnades i Montevideo i Uruguay. Ytterligare en fabrik för tillverkning av medelstora lager öppnades i Dalian i nordöstra Kina. Fabriken i Brasilien utökades för att producera avancerade hjullager. SKF Global Technical Centre India öppnades i Bengaluru och ett tekniskt center för utveckling av avancerade koncept för tillståndsövervakning och styrning av produktionsutrustning startades tillsammans med Luleå tekniska universitet.

    


    
SKF logo