Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Tillståndsövervakning

Tillståndsövervakning är en process för kontroll av maskiners tillstånd under drift. För att ett program för tillståndsövervakning ska fungera väl måste man veta
 • vad man ska leta efter
 • hur indikationer ska tolkas
 • när kunskapen ska användas.
Om programmet används på rätt sätt kan komponenter repareras innan de havererar. Tillståndsövervakning hjälper inte bara fabriksledning att minska risken för allvarliga driftstopp, utan gör det också möjligt att beställa reservdelar, fördela personalresurser och planera andra reparationer under driftstopp.

SKF @ptitude Asset Management System

Maskin- och programvarukomponenterna i SKF @ptitude Asset Management System har tagits fram för att fungera problemfritt tillsammans – och med din anläggnings underhållssystem – på en och samma plattform. Med systemet kan du:
 • Integrera alla maskintillståndsdata i ett och samma program
 • Enkelt dela data mellan olika funktioner
 • Undvika långa inlärningstider och kompatibilitetsproblem mellan olika programvaror
 • Överföra framgångsrika arbetssätt till andra anläggningar
Maskinvara
Med SKFs verktyg för vibrationsmätning kan både experter och nybörjare utnyttja fördelarna med tillståndsbaserat underhåll. SKF erbjuder ett stort utbud av maskinvaror för tillståndsövervakning och ett heltäckande produktutbud för internetbaserade system, bl.a.:
 • Bärbara instrument för insamling, förvaring och analys av maskintillstånds- och processdata
 • Kontrollsystem och datainsamlare för korrekt och konsekvent registrering, spårning, lagring, kommunikation och bearbetning av process- och inspektionsdata
 • Internetbaserade system för kontinuerlig maskinövervakning och skydd
 • Vibrationssensorer och virvelströmsgivare för övervakning av kritiska maskiner
 • Testning av elmotorer

De här verktygen kräver minimalt med investering och utbildning och kan användas för att starta ett nytt program för tillståndsövervakning eller komplettera ett befintligt, utvärdera lager i elmotorer, sänka energikostnaderna och minska koldioxidutsläppen.
Programvara
SKF @ptitude Monitoring Suite består av tre moduler: Analyst, Inspector och Observer. Programmet utgör basen i ett integrerat system för tillståndsövervakning som möjliggör snabb, effektiv och tillförlitlig lagring, hantering och hämtning av stora mängder komplexa maskin- och anläggningsinformation. Den kraftfulla programvaran tar emot data från alla SKFs datainsamlingsenheter och samverkar med SKF @ptitude Decision Support för att underlätta ett konsekvent och tillförlitligt beslutsfattande.
Lösningar för energi- och hållbarhetsstyrning
SKFs lösningar för energi- och hållbarhetsstyrning hjälper dig att hitta sätt att styra energiförbrukningen och identifiera möjliga energibesparingar på hela anläggningen. Lösningarna inbegriper flera produkter och tjänster av vilka många används på våra egna tillverkningsanläggningar världen över.
Support och tjänster för tillståndsövervakning
För att du ska få ut mesta möjliga av SKFs produkter och tekniker för tillståndsövervakning erbjuder SKF ett stort utbud supporttjänster, bl.a.:
 • Teknisk support
 • Produktsupportplaner
 • Utbildning
E-broschyrer om produkter och tjänster för tillståndsövervakning
SKF erbjuder en mängd olika produkter och tjänster för tillståndsövervakning som minimerar underhållsbehoven och optimerar maskinernas driftsäkerhet. Några av dessa produkter och tjänster beskrivs översiktligt i följande e-broschyrer:

 • E-broschyr om underhåll, driftsäkerhet och anläggningsoptimering: En översikt över SKFs teknik och tjänster
 • E-broschyr om SKF Microlog: En översikt över marknadens främsta bärbara datainsamlare och analysinstrument
 • E-broschyr om SKFs integrerade tillståndsövervakning: En översikt över våra branschledande verktyg och tekniker som optimerar maskinunderhållet och driftsäkerheten

Produktinformation

Observera att länkarna nedan går till information på engelska.
SKF logo