Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Linjärdrivning

Omvandla rotation till optimal linjär rörelse

För applikationer som omvandlar rotation till linjär rörelse är SKFs kul- och rullskruvar en optimal lösning. Beroende på krav som ställs på det linjära drivsystemet kan vi individuellt anpassa en effektiv lösning.

SKF har en mängd olika kulskruvar för att säkerställa rätt hastighet, lång livslängd och en hög precision. Glappfria, förspända kulmuttrar i ett brett utbud av storlekar och stigningar. I vårt sortiment finns en lösning för de flesta applikationerna inom alla olika industrier.

SKFs rullskruvar tar den linjära drivningen till nästa nivå. Hög precision, höga hastigheter och acceleration samt styvhet är krav som SKFs rullskruvar klarar av.  Ett av marknadens bredaste sortiment tillsammans med en vilja att kundanpassa gör att SKF är flexibla att hitta en lösning på era behov.

I SKFs högst presterande ställdon ingår de mest avancerade kul- och rullskruvar.

Mer information om linjärdrivning

SKF logo