Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Linjärstyrning

Kombinera rätt precision med hög driftssäkerhet

SKF har kunskapen att hitta en lämplig styrlösning som ger rätt precision, styvhet och positionering till rätt kostnad. Höga krav som vi kan tillgodose genom ett brett sortiment av linjära lager och axlar, rullskenstyrning, skenstyrningar, linjärbord samt slädar (prismalager).

SKF har en ständig utveckling av olika specifika produkter inom linjärstyrning för att möte de krav som industrin ställer. SKFs linjära lager, kulbussningar, är kostnadseffektiva, enkla att montera och självinställande, som även kan fås i rostfria material och förmonterade som enheter.

Rullskenstyrning och skenstyrning är lösningar som klarar höga laster och vridmoment i kombination med hög driftssäkerhet. System som är lätta att bygga ut tack vare standard- och individuella längder på skenorna. Linjära system som är lätta att montera. Kombinationen av teknisk kunskap och ett brett produktutbud gör att vi kan skräddarsy en lösning efter de krav som ställs.

Mer information om linjärstyrning

SKF logo