Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Ny tätningsdesign för små tätade sfäriska rullager

Illustration av tätningen för små sfäriska rullager

2016 november 15, 14:08 CET

Med en ny konstruktion av tätningen för små tätade sfäriska rullager kan driftstemperaturen sänkas med så mycket som upp till 20°C.

Med en ny konstruktion av tätningen för små tätade sfäriska rullager kan driftstemperaturen sänkas med så mycket som upp till 20°C. Anledningen till det är att lagret alstrar en lägre tätningsfriktion och total lägre lagerfriktion. Friktion alstrar värme, som i sin tur påverkar smörjfettets livslängd. När driftstemperaturen går ner innebär det att lagerfettet håller längre och därmed inte bryts ner lika snabbt. Resultatet blir en längre servicelivslängd för lagret som i många tillämpningar kan betraktas som engångssmord. Ett resultat som innebär sänkta underhållskostnader. Minskningen av friktion i lagret innebär möjligheten att höja varvtalet utan att tätningsläppen skadas. För de flesta lager är det en fördubbling av det tidigare gränsvarvtalet (Fotnot: 1) 

I huvudsak är det tre konstruktionslösningar som förbättrat tätningens prestanda (se figur)

  1. En ny utformning av tätningsspåret i ytterringen förankrar tätningen bättre. Detta ger bättre passform och underlättar montering. Spåret ger ett stadigt grepp om tätningen och minskar risken att den roterar i sitt spår.
  2. Dessutom har konstruktionen en ny gummerad tätnings­yta som är mer motståndskraftig mot korrosion och repning.
  3. Slutligen har en ny tätningsläpp tagits fram, med optimerat kontakttryck som bidrar till att minska tätningens friktionsmoment med upp till 50 procent med bibehållen tätningsfunktion.

Produktfördelar

  • Lägre driftstemperaturer ger längre servicelivslängd
  • Lägre friktion tillåter högre varvtal

Fördelar med integrerad tätning

Som användare får man ett för-smort, och i många tillämpningar ett nästintill underhållsfritt lager, som minimerar risken att smuts tränger in både före och under drift.


Fotnot: Den nya gränsen är satt motsvarande tätningsläppens maximalt tillåtna glidhastighet på 10 m/s, att jämföras med det tidigare gränsvarvtalet som var cirka 20 procent av värdet för det otätade lagret.

SKF logo