Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Tätade rostfria spårkullager som uppfyller myndigheters krav på livsmedelssäkerhet

SKF spårkullager för livsmedelsindustrin

2016 november 15, 13:27 CET

SKF har lanserat tätade rostfria spårkullager med livsmedelsgodkänt smörjmedel, speciellt avsedda för livsmedelsindustrins tuffa krav på renhet och spårbarhet.

I en produktionsanläggning är det ofta en växlande miljö som utsätter lagren för stora påfrestningar och inverkar på servicelivslängden. Kondens i lagret kan uppstå om det växelvis är en kall och fuktig miljö. Tätningens utformning är viktig för att kunna stå emot t ex högtryckstvätt och starka rengöringsmedel. 

Nu finns SKF Food Line Stainless Steel Deep Groove Ball Bearings (VP311). Det är ett  tätat rostfritt spårkullager med en ny blå tätning som uppfyller myndigheters krav på livsmedelssäkerhet.  Även smörjmedlet är livsmedelsgodkänt. Lagret är tillförlitligt i både våta och korrosiva miljöer och minimerar risken för kontaminering.

Denna produktlinje av rostfria spårkullager finns i 19 olika storlekar, diameter från 8-40 mm på lager. Det går också att beställa detta kullager med Solid Oil.

Fördelar med SKFs nya spårkullager

  • Livsmedelsgodkänd blå tätning enligt de högt ställda krav som FDA och EC har dvs tätningen är godkänd av både den amerikanska livs- och läkemedelsverket och av EUs myndighet. Tätningen är färgad blå för att lätt kunna upptäckas i produktionen, om den skulle bli skadad.*
  • Livsmedelsklassat smörjmedel av hög kvalitet, som är lämplig att användas i hela produktionen. (NSF kategori H1-klassad)**
  • Längre fettlivslängd på det nya livsmedelsgodkända smörjmedlet
  • Bra skydd mot korrosion med rostfritt stål (440C) på inner- och ytterring, kulor och hållare. Även rostfri plåt på baksidan av tätningen, en kombination som ger längre lagerlivslängd.

*FDA (21 CFR section 177.2600 “Rubber articles intended for repeated use” in food manufacture, preparation and transportation including aqueous and fatty foods) and EC (conformity to the overall migration
requirements of the German BfR recommendations for food contact materials, recommendation XXI for category 3 materials).
**Lubricant registered by NSF as category H1 (lubricant acceptable with incidental food contact for use in and around food processing areas). The NSF registration confirms it fulfills the requirements listed in the
US Food and Drug Administrations guidelines under 21 CFR section 178.3570.

Bransch- och myndighetskrav

Livsmedelsbranschen arbetar aktivt med att förbättra livsmedelssäkerheten i alla led, minska energianvändningen och vattenförbrukningen samtidigt som anläggningarna ska vara tillgängliga maximalt med få stopp för underhåll och vara lönsamma.  Som en industri med många anställda finns det även ett stort arbetsmiljöansvar där bl a manuell hantering, tunga lyft och hala golv ständigt är i fokus. Konsumenters livsstil, köpbeteende och kunskap är dessutom en stark påverkansfaktor för en bransch, som redan från början har högt ställda krav från myndigheter.

De senaste årens återkallelser av livsmedel har medfört att varje fas i produktionskedjan numera granskas. Det innebär bl a att hela maskinparken ses över för att förbättra och utöka säkerhetszoner. Frågor som: Hur kan man med standardlösningar öka livsmedelssäkerheten i kombination med att säkerställa en optimal drift med litet underhåll? är högt upp på agendan hos såväl OEM som tillverkare.

Storlekar och designationer

Se hela SKFs sortiment av livsmedelsklassade spårkullager

SKF logo