Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

SKF Explorer enradiga vinkelkontaktkullager - Nu högre varvtal

SKF Explorer enradiga vinkelkontaktkullager

2017 september 20, 16:25 CEST

Förbättrad design av befintlig produkt och ny alternativ kontaktvinkel för enradiga vinkelkontaktkullager ger möjlighet till högre varvtal, tillförlitlighet och energieffektivitet.

I takt med att pumpar och kompressorer ska köras allt effektivare behöver lagren i de här applikationerna klara högre varvtal och ha högre tillförlitlighet och energieffektivitet.

Optimerad design

Enradiga vinkelkontaktkullager i utförande Explorer har nu en förbättrad design, som hjälper tillverkarna att uppnå en ökad prestanda.

En av de nya förbättringarna är en optimerad mässingshållare. Den förbättrade geometrin och det starkare mässingsmaterialet minskar kraften mellan hållare och kulor och ökar hållarens styrka. Det gör att lagret klarar vibrationer, stötbelastningar och högre varvtal under krävande driftsförhållanden

Det uppgraderade sortimentet med 40° kontaktvinkel ger en avsevärd ökning av gränsvarvtalet med upp till 30%.


Ny alternativ 25° kontaktvinkel

För applikationer med höga hastigheter har SKF dessutom utvecklat ett sortiment av enradiga vinkelkontaktkullager med 25° kontaktvinkel. En ny geometri i löpbanan i kombination med den omkonstruerade mässingshållaren ger ytterligare 20% högre gränsvarvtal jämfört med utförandet med 40°. 

Fördelar – prestanda i toppklass:

  • Klarar högre varvtal
  • Robustare vid större axialbelastningar och snedställning 
  • Minskar ljud och vibrationer
  • Längre brukbarhetstid
  • Längre serviceintervall

Exempel på applikationer för SKF Explorer enradiga vinkelkontaktkullager:

  • Kompressorer: Skruv- och centrifugalkompressorer
  • Pumpar: processpumpar
  • Elektriska motorer

Anpassad för ökad effektivitet

Utökat sortiment och förbättrad design på befintlig variant:

SKF logo