Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

cookie_information_popup_text_2[28]

Maskinbearbetade tätningar

Med maskinbearbetade tätningar kan vi på SKF omgående leverera en tätning till just din applikation, oavsett industri. SKFs innovativa produktionssystem – SKF SealJet – gör att vi snabbt kan tillverka och leverera tätningar i både stora och små volymer.
SKF logo