Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar. Accepterar du SKFs cookies?

Will you accept SKF cookies?

Maskinbearbetade tätningar

Med maskinbearbetade tätningar kan vi på SKF omgående leverera en tätning till just din applikation, oavsett industri. SKFs innovativa produktionssystem – SKF SealJet – gör att vi snabbt kan tillverka och leverera tätningar i både stora och små volymer.
SKF logo