Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Test- och mätutrustning

Som ett av de tongivande teknikföretagen måste SKF tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller våra egna högt ställda krav. De mät- och kvalitetssäkringssystem som används vid vårt eget Quality Technology Centre (QTC) har möjliggjort detta under de senaste 25 åren.

Idag erbjuder vi våra kunder samma möjligheter. SKF utvecklar och tillhandahåller den senaste tekniken och de senaste instrumenten som anpassas efter respektive kunds fastställda mål. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av mätmetoder som tillgodoser kvalitetssäkringsbehoven för tillverkare av rotationssymmetriska precisionsprodukter och närliggande produkter samt vid testning av smörjmedel.

SKF samarbetar också med andra specialister vid behov. Vårt tjänsteerbjudande omfattar såväl installation och konfigurering som utbildning (hos kund eller på annan plats) och omfattande uppföljningsaktiviteter. Dessutom erbjuder SKF en serie mätdon för kontroll av koniska axeltappar eller radialglappet i cylindriska rullager. De är konstruerade för att möta efterfrågan på tekniker med hög precision, i synnerhet inom tillverkning av verktygsmaskiner och spindlar samt spindelreparation.

Några av SKFs tekniker och mätmetoder:
  • Våg-, rundhets- och formanalys
  • Ljud- och vibrationstestning av lager
  • Dimensionstestning
  • Optisk inspektion
  • Icke-destruktiv testning
  • Maskiner för fettestning

Produktinformation

Observera att länkarna nedan går till information på engelska.
SKF logo