Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Anläggningsoptimering

Ett omfattande utbud av tjänster för anläggningsoptimering

Konsulterfarenhet från tillverknings- och processindustrier. Branschledande expertis inom inbyggnadsteknik och tillståndsövervakning. Erfarenheter från tillverkning och kunskap om driftsäkerhet för roterande maskiner. SKF har kombinerat dessa erfarenheter och kunskaper för att skapa ett unikt och omfattande utbud av strategiska och taktiska tjänster för anläggningsoptimering.

Beprövad förbättringsprocess

Vid anläggningsoptimering utgår vi från en beprövad utvärderingsprocess för att identifiera förbättringsmöjligheter för anläggningen och för att ta fram lösningar. Syftet är att inbegripa dina affärsmål, tekniska utmaningar och företagskultur i en plan för förbättrad driftsäkerhet. Baserat på vår beprövade metod för anläggningsoptimering tar vi därefter fram lösningar som gör din anläggning mer produktiv utan ökade investeringar i ny produktionsutrustning, vilket leder till en ökad avkastning på investerat kapital.

Lösningar:

 • Utvärderingar och jämförelse med andra ledande företag
 • Strategisk planering
 • Balanserat styrkort
 • Nyckeltal
 • Riskanalys
 • Genomgång av underhållsstrategi
 • Genomgång av anläggningseffektivitet
 • Förrådsstyrning
 • Arbetsplanering och schemaläggning
 • Inbyggnadsteknik
 • Driftsäkerhetsteknik
 • Optimering av livscykelkostnader
 • Datoriserat underhållssystem eller
  Support för företagsanpassat system för skötsel av utrustning
 • Utformning av underhållskontroller för nya konstruktioner
 • Verksamhetsutveckling
 • Grundorsaksanalys

Information om tjänster

Klicka på ikonerna nedan för att få ytterligare information om detta tjänsteområde. Observera att länkarna nedan går till information på engelska.
SKF logo