Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

Kvalitet Gjuteriet

ISO TS certifikat
Vårt kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001 och ISO/TS 16949.

Gjuteriet är även certifierat hos Lloyds Register som leverantör av grå- och segjärn till sjöfartsändamål.Mät- och kontrollutrustning


Vårt materiallaboratorium kan utföra det mesta som krävs av ett gjuteri.

 • Dragprovning enligt SS-EN ISO 6892-1 Metalliska material - Dragprovning - Del 1 Testmetoder vid rumstemperatur
 • Hårdhetsmätning enligt SS-EN ISO 6506-1 Metalliska material - Hårdhetsmätning enligt Brinell - Del 1 Provningsmetod
 • Slagseghetsprovning ned till -40°C enligt SS-EN 10045-1 Metalliska material - Slagprovning - Del 1 Provningsmetod
 • Ultraljudsprovning enligt SS-EN_12680-3 Gjutning - Ultraljudsprovning - Segjärnsgjutgods
 • Magnetpulverprovning enligt SS-EN 1369 Gjutning - Magnetpulverprovning
 • Radiografisk provning enligt SS-EN 12681 Gjutning - Radiografisk provning
 • Uppmätning med mätarm, Romer-arm Omega 2025
 • Kemisk analys med spektrometer, Spektromaxx
 • Förbränningsanalys av kol och svavel med en Leco CS-200
 • Provning av formmaterial och kärnor t.ex. rammbarhet, gasgenomsläpplighet, råtryckhållfasthet, skjuvhållfasthet,
  medelkornstorlek samt kol-, svavel- och aktiv bentonithalt.

Mät- och kontrollutrustning

Vårt materiallaboratorium kan utföra det mesta som krävs av ett gjuteri.

 • Dragprovning enligt SS-EN ISO 6892-1 Metalliska material - Dragprovning - Del 1 Testmetoder vid rumstemperatur
 • Hårdhetsmätning enligt SS-EN ISO 6506-1 Metalliska material - Hårdhetsmätning enligt Brinell - Del 1 Provningsmetod
 • Slagseghetsprovning ned till -40°C enligt SS-EN 10045-1 Metalliska material - Slagprovning - Del 1 Provningsmetod
 • Ultraljudsprovning enligt SS-EN_12680-3 Gjutning - Ultraljudsprovning - Segjärnsgjutgods
 • Magnetpulverprovning enligt SS-EN 1369 Gjutning - Magnetpulverprovning
 • Radiografisk provning enligt SS-EN 12681 Gjutning - Radiografisk provning
 • Uppmätning med mätarm, Romer arm Omega 2025
 • Kemisk analys med spektrometer, Spektromaxx
 • Förbränningsanalys av kol och svavel med en Leco CS-200
 • Provning av formmaterial och kärnor t.ex. rammbarhet, gasgenomsläpplighet, råtryckhållfasthet, skjuvhållfasthet,
  medelkornstorlek samt kol-, svavel- och aktiv bentonithalt.


SKF logo