Cookies på SKFs webbplats

Vi använder cookies för att vara säkra på att ge dig den bästa upplevelsen av våra webbplatser och webbapplikationer. Genom att du fortsätter utan att ändra inställningarna i webbläsaren förutsätter vi att du går med på att ta emot cookies. Du kan dock ändra inställningarna för cookies i webbläsaren när du vill.

SKFs återförsäljarnätverk

SKFs återförsäljarnätverk
SKF förser sin största kundgrupp inom den industriella eftermarknaden och fordonseftermarknaden med produkter och tjänster, både direkt och via ett globalt återförsäljarnätverk.

Närheten till kunder, förståelse för lokala marknadsbehov samt effektiva IT- och logistiksystem gör SKFs återförsäljarnätverk till en värdefull resurs för kunder över hela landet. Våra auktoriserade återförsäljare har ett nära samarbete med SKF och fullt stöd från SKFs ingenjörer och specialister för att kunna stötta kunderna på bästa sätt.

För att kunna erbjuda högklassig service genom dessa kanaler samarbetar SKF med två typer av återförsäljare:

  1. Auktoriserade SKF-återförsäljare, som tillgodoser den industriella eftermarknaden; Sverull och TOOLS Momentum. Dessutom har SKF två auktoriserade lantbruksåterförsäljare, Grene Sverige och Lantmännen Maskin. 
  2. Återförsäljare som tillgodoser fordonseftermarknaden
SKF logo