Piškotki na spletnem mestu SKF

Družba SKF na svojih spletnim mestih uporablja piškotke za to, da informacije prikaže čim skladneje z vašimi preferencami, na primer izbiro države in jezika.

Ali sprejemate piškotke družbe SKF?

Rešitve SKF londonskemu kanalu Lee Tunnel pomagajo preusmeriti več deset tisoč kubičnih metrov vode na uro

2014 junij 19, 09:00 CEST


Göteborg, Švedska, 19. junij 2014: SKF je dobavitelj nabora ležajev, ki jih GIW Industries uporablja v svojih 54-tonskih črpalkah, ki bodo hitro rastočo populacijo Londona v prihodnjih letih varovale pred uhajanjem komunalnih odplak v reko Temzo. Te črpalke so doslej največje črpalke za odpadne vode, njihova naloga pa bo preusmerjanje več kot 13.000 kubičnih metrov vode na uro v kanal Lee Tunnel, s čimer bodo varovale 150-letni londonski sistem kanalizacije, ki izvira še iz viktorijanskega obdobja, njegova zmogljivost pa je sedaj premajhna za naraščajočo količino komunalnih odplak in meteornih voda.  

»Rešitev za ležaje SKF je zasnovana tako, da naslovi kritične zahteve po zmogljivosti v izjemno pomembni inštalaciji, kar vnovič govori v prid naši sposobnosti, da zagotovimo rešitve tudi za najzahtevnejše aplikacije,« je povedal gospod Rakesh Makhija, predsednik sektorja SKF za industrijska tržišča, področje strateških panog.

Omenjene črpalke bodo igrale osrednjo vlogo pri preprečevanju tega, da bi se na leto izlilo v reko Temzo kar 39 milijonov ton komunalnih odplak in meteornih voda. Naloga črpalk ni le procesiranje ogromnih pretokov odpadnih voda, temveč morajo obenem tudi kljubovati kontaminaciji in obrabi, ki jo povzročajo nesnaga in odpadki v vodi.  

»Naše izkušnje s kakovostjo ležajev SKF in tehnične podpore, ki jo zagotavljajo njegovi inženirji, so neverjetno dobre. Ker gre za izrazito pomemben projekt z zahtevami po dolgoročni zanesljivosti, saj so črpalke nameščene kar 80 metrov pod površino, je GIW specificiral, da se pri njem smejo uporabljati izključno ležaji SKF,« je povedal gospod Robert Visintainer, podpredsednik sektorja za inženiring pri GIW.

Ležaji SKF predstavljajo visoko zmogljive in kakovostne komponente, ki poskrbijo, da črpalke lahko zdržijo velike obremenitve in da je celotne aplikacija kar najbolj zanesljiva. Črpalke so nameščene na oddaljeni lokaciji, in to kar 80 metrov pod zemeljsko površino, ležaji SKF pa zmanjšujejo verjetnost za drage izpade delovanja.

Aktiebolaget SKF
(publ)Če želite več informacij, se obrnite na:
Telefon za medije: +46 31 337 2400
Odnosi z mediji: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Odnosi z vlagatelji: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.comDružba SKF je vodilni dobavitelj ležajev, tesnil, mehatronike, sistemov za mazanje in servisa, ki vključujejo tehnično podporo, storitve vzdrževanja in zagotavljanja zanesljivosti ter inženirsko svetovanje in usposabljanje. Družba SKF je zastopana v več kot 130 državah in ima približno 15.000 distribucijskih lokacij po vsem svetu. Letna prodaja je v letu 2013 znašala 63.597 milijonov SEK, število zaposlenih pa je bilo 48.401. www.skf.com

® SKF je registrirana blagovna znamka Skupine SKF.

SKF logo