Piškotki na spletnem mestu SKF

Družba SKF na svojih spletnim mestih uporablja piškotke za to, da informacije prikaže čim skladneje z vašimi preferencami, na primer izbiro države in jezika.

Ali sprejemate piškotke družbe SKF?

SKF poročilo prvega četrtletja 2015

2015 april 17, 08:00 CEST

Alrik Danielson, predsednik in generalni izvršni direktor
”Zahteve so bile znotraj naših pričakovanj in rast prodaje 1,4% v lokalnih valutah. Vse tri poslovne veje so prikazale rast prodaje v lokalnih valutah. Geografsko, Azija je nadaljevala dobro rast kateri sledijo Evropa in Latinska Amerika, ki sta ostali relativno nespremenjeni medtem ko je opazen vpad rasti v Severni Ameriki zaradi manjše aktivnosti na nekaterih ključnih segmentih. Pritok sredstev iz operacij je bil dober, kljub temu smo kar nekaj vložili v delovni kapital v tem četrtletju.
Veliko smo vložili tudi v nadaljevanje že prej omenjene rekonstrukcije podjetja
, ki kaže velik napredek do sedaj, kar 40%.
Velik poudarek k inovacijam je še vedno močna gonilna sila v naši organizaciji in v zadnjem času smo dali na trg mnogo novosti, ki omogočajo našim strankam pri izboljšanju produktivnosti in zmanjšanju porabe energije. Na primer vpeljali smo nov koncept za preračun življenske dobe ležaja, ki omogoča strankam boljšo in natančnejšo kalkulacijo pri realnih pogojih delovanja.
Če gledemo v prihodnjost je vedno velika negotovost iz makro pogleda. V primerjavi s preteklim obdobjem pričakujemo relativno nespremenjeno povpraševanje na ravni Group-e.
Z veseljem pozdravljam novega podpredsednika in CFO za Group-o,, Christiana Johanssona.’’


Key figures
Q1 2015Q1 2014
Čisti prihodki iz prodaje, mil. SEK19 45416.430
Dobiček iz poslovanja, mil. SEK1,82821
Dobičkonosnost poslovanja, %8,812,1
Enkratni artikli (- stroški, + dohodki)-655117
Dobiček iz poslovanja brez enkratnih strošk. postavk, mil. SEK28211,8
Dobičkonosnost poslovanja brez enkratnih strošk. postavk, %12,211,4
Dobiček pred obdavčitvijo, mil. SEK1,81,8
Čisti dobiček, mil. SEK1,81,8
Osnovni čisti dobiček na delnico, SEK-2043-2043

Enkratni artikli v Q1 2015 vključujejo SEK -535 million za program zmanjševanja stroškov in odpis sredstev.

31 Marec 201531 December 2014Göteborg, 4. marec 2014:
NET kapital, % letne prodaje32,130,632,8
ROCE za obdobje 12-tih mesecev, %12,613,98291
Net dolgovi/kapital, %-2043126,6117,6
Net dolgovi/EBITDA, %3,8%3,8%4,2%


Neto sprememba prodaje na medletni ravni v SEK,OrganskastrukturivalutnemuSkupaj
Q1 20151,4%014,916.430


Organic sales change in local currencies, per region y-o-y, %:EuropeNorthAmericaLatin AmericaAsiaMiddle East & Africa
Q1 20151,0-20430,6%5,0%-2043

Napoved za prvo četrtletje 2015

Povpraševanje v primerjavi z drugim četrtletjem 2014
Pričakujemo, da bo povpraševanje po izdelkih in storitvah SKF na ravni Skupine in v Evropi ostalo relativno nespremenjeno. Pričakujemo, da bo rahlo višje v Severni Ameriki in Aziji ter rahlo nižje v Latinski Ameriki. Per business area, for both Industrial Market and Automotive Market it is expected to be relatively unchanged, and for Specialty Business to be slightly higher.

Povpraševanje glede na prvo četrtletje v letu 2012
Pričakujemo rahlo višje povpraševanje po izdelkih in storitvah SKF za Skupino, Evropo in Severno Ameriko. For Asia it is expected to be higher and for Latin America slightly lower. Per business area, for both Industrial Market and Automotive Market it is expected to be relatively unchanged, and for Specialty Business to be slightly higher.

Proizvodnja
Pričakujemo rahlo višjo proizvodnjo v primerjavi z lanskim leto in relativno nespremenjeno glede na tretje četrtletje.

Gothenburg, 17 April 2015

Aktiebolaget SKF
(publ)

A teleconference will be held on 17 April at 09,00 (CET), 08,00 (UK):
SE: +46 8 5033 6538
ZK: +44 20 3427 1902
ZDA: +1 212 444 0895

You will find all information regarding SKF First-quarter results 2015 on the IR website.investors.skf.com/quarterlyreporting

Družba AB SKF mora razkriti tukaj podane informacije skladno z zakonom o trgih vrednostnih papirjev in/ali zakonom o trgovanju s finančnimi instrumenti. Informacije so bile predane v objavo 15. julija 2014 ob približno 08.00.

Prenos kompleta z objavami

Celotno poročilo v PDF (361 KB)

SKF logo