Piškotki na spletnem mestu SKF

Družba SKF na svojih spletnim mestih uporablja piškotke za to, da informacije prikaže čim skladneje z vašimi preferencami, na primer izbiro države in jezika.

Ali sprejemate piškotke družbe SKF?

Poročilo SKF ob koncu leta 2014

2015 januar 28, 13:00 CET

Alrik Danielson, predsednik in generalni izvršni direktor
»Povpraševanje v zadnjem četrtletju je bilo skladno z našimi pričakovanji, saj je rast njegovega obsega bila tik pod 2 %. Na industrijo vezani del poslovanja je pridobil nekaj zagona, na avtomobilizem vezani del poslovanja pa se je skladno s pričakovanji nekoliko upočasnil. Z geografskega vidika je Azija ponovno izkazala najmočnejšo rast, Severna in Latinska Amerika sta se dobro razvijali, Evropa pa je ostala relativno nespremenjena.
   Še posebej zbujajo zadovoljstvo naši denarni tokovi v tem četrtletju, ki so bili po vlaganjih in pred financiranjem zelo močni in so dosegli 2 milijardi SEK, pri čemer so upadle tako terjatve kot zaloge.
   Glavnina pozornosti je ostala na tržišču, kjer je bilo zelo živahno, saj smo pridobili mnogo novih poslov, kupci pa so nam podelili več priznanj. Pozornost smo namenili tudi finalizaciji nove, poenostavljene, učinkovite in bolj na kupca orientirane strukture industrijskega trga. To smo dosegli z združitvijo svojih dveh industrijskih poslovnih področij, sprememba pa je stopila v veljavo s 1. januarjem 2015. Ocenjujemo, da bo v kombinaciji z racionalizacijo funkcij osebja korporacije nova ureditev omogočila zmanjšanje števila zaposlenih po vsem svetu za približno 1500 zaposlenih, kar seveda pomeni znatno izboljšanje produktivnosti uslužbencev. Prepričan sem, da bomo s poenostavljeno strukturo postali še boljši in hitrejši pri oblikovanju konkurenčnih izdelkov in storitev, pri katerih bodo v ospredju aplikacije kupcev.
   Za naprej si obetamo nadaljevanje nestanovitnosti trga. V primerjavi s preteklim obdobjem pričakujemo relativno nespremenjeno povpraševanje na ravni Skupine. Vendar pa je težko predvideti kratkoročne vplive, ki jih bodo na povpraševanje imeli zelo nizke cene mineralov in nafte ter nedavna valutna gibanja z okrepljenim dolarjem.
   Za konec pa bi se rad zahvalil Tomu Johnstoneu za pomoč in podporo med mojim uvajalnim obdobjem.«


Ključne številke
Q4 2014Q4 201320142013
Čisti prihodki iz prodaje, mil. SEK18.49916.43070.97563.597
Dobiček/izguba iz poslovanja, mil. SEK1608-154778013693
Dobiček iz poslovanja brez enkratnih strošk. postavk, mil. SEK2078180382917568
Dobičkonosnost poslovanja, %8,7-9,411,05,8
Dobičkonosnost poslovanja brez enkratnih strošk. postavk, %11,211,011,711,9
Dobiček pred obdavčitvijo, mil. SEK1293-176066682821
Čisti dobiček, mil. SEK881-204347501044
Osnovni čisti dobiček na delnico, SEK1,84-4,5710,102,00

Dobiček iz poslovanja za zadnje četrtletje vključuje enkratne stroškovne postavke v višini -470 milijonov SEK (-3350), od katerih
se -250 milijonov SEK nanaša na slabitve in druge enkratne stroške, -220 milijonov SEK pa na prestrukturiranje. Rezultati za celotno leto vključujejo enkratne stroškovne postavke v višini -490 milijonov SEK (-3875). Številka za leto 2013 zajema rezervacijo za plačilo Evropski komisiji v višini 3000 milijonov SEK.

Neto sprememba prodaje na medletni ravni v SEK, pripisljiva:obseguceni/mešanicistrukturivalutnemu
učinku
Skupaj
Q4 2014, %1,81,00,98,912,6
Celotno leto, %3,30,63,74,011,6

V zadnjem četrtletju se je prodaja v lokalnih valutah brez upoštevanja strukture povečala za 1 % v Evropi, 2 % v Severni Ameriki, 4 % v Latinski Ameriki in 8 % v Aziji, medtem ko se je na Bližnjem in Srednjem vzhodu ter v Afriki znižala za 5 %. Proizvodnja v zadnjem četrtletju je bila v primerjavi z lanskim letom relativno nespremenjena.

Prodaja v lokalnih valutah brez upoštevanja strukture se je v primerjavi z lanskim letom na celoletni ravni zvišala za 1 % v Evropi, 3 % v Severni Ameriki, 1 % v Latinski Ameriki, 10 % v Aziji in 9 % na Bližnjem in Srednjem Vzhodu in v Afriki. Proizvodnja v celotnem letu je bila rahlo večja v primerjavi z lanskoletno.

Predlog izplačila dividend
Upravni odbor se je odločil, da bo na letni skupščini delničarjev predlagal nespremenjeno izplačilo v višini 5,50 SEK na delnico.

Napoved za prvo četrtletje 2015
Povpraševanje v primerjavi s prvim četrtletjem leta 2014
Pričakujemo rahlo večje povpraševanje po izdelkih in storitvah SKF na ravni Skupine, večje za Azijo in relativno nespremenjeno za Evropo, Severno Ameriko in Latinsko Ameriko. Pričakujemo, da bo relativno nespremenjeno za avtomobilski trg in specializirano ponudbo ter rahlo večje za industrijski trg.

Povpraševanje v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2014
Pričakujemo relativno nespremenjeno povpraševanje po izdelkih in storitvah SKF na ravni Skupine, za Evropo in Latinsko Ameriko ter rahlo večje povpraševanje za Azijo in Severno Ameriko. Pričakujemo, da bo relativno nespremenjeno za industrijski trg in avtomobilski trg ter rahlo večje za specializirano ponudbo.

Proizvodnja
Pričakujemo večjo proizvodnjo na medletni ravni in v primerjavi z zadnjim četrtletjem.

Göteborg, 28. januar 2015

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Telekonferenca bo potekala 28. januarja ob 14.00 (srednjeevropski čas), 13.00 (ZK) oziroma 08.00 (ZDA):
SE: +46 8 5065 3938
ZK: +44 203 427 1909
ZDA: +1 646 254 3365

Vse informacije o rezultatih družbe SKF ob koncu leta 2014 najdete na spletnem mestu IR.
investors.skf.com/quarterlyreporting

Družba AB SKF mora razkriti tukaj podane informacije skladno z zakonom o trgih vrednostnih papirjev in/ali zakonom o trgovanju s finančnimi instrumenti. Informacije so bile predane v objavo 28. januarja 2015 ob približno 13.00.


Če želite več informacij, se obrnite na:
Telefon za medije: +46 31 337 2400
Odnosi z mediji: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Odnosi z vlagatelji: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


Družba SKF je vodilni dobavitelj ležajev, tesnil, mehatronike, mazalnih sistemov in servisa, ki vključuje tehnično podporo, vzdrževanje, zagotavljanje zanesljivosti ter inženirsko svetovanje in usposabljanje. Družba SKF ima predstavništva v več kot 130 državah in približno 15.000 distribucijskih lokacij po vsem svetu. V letu 2014 je letna prodaja obsegala 70.975 milijonov SEK, število zaposlenih pa je bilo 48.593. www.skf.com  

® SKF je registrirana blagovna znamka Skupine SKF.
™ BeyondZero je blagovna znamka Skupine SKF.

Prenos kompleta z objavami

Celotno poročilo v PDF (242 KB)

SKF logo