Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

Siete pre trvalo udržateľné hodnoty a trvalá udržateľnosť – vytvárajme spolu nové inovačné postupy

archívne foto_64058722
archívne foto_145665914
archívne foto_89543389
Ak sa chceme pustiť do veľkých výziev, ktoré pred nás stavia trvalá udržateľnosť, napríklad v dôsledku klimatických zmien, nedostatku prírodných zdrojov či chudoby, potrebujeme nové spôsoby myslenia a chovania. Čoraz viac nám je jasné, že konvenčné prístupy, v rámci ktorých sa firmy, vlády a ostatní aktéri snažia dané problémy riešiť každý zvlášť, už nestačia.

Riešenie týchto výziev si vyžaduje systémové zmeny a inovácie v mnohých smeroch a v mnohých organizáciách a čo je možno najdôležitejšie - musia prebiehať zároveň. Preto dochádza k vytváraniu tzv. "sietí pre udržateľné hodnoty", ktoré spájajú všetkých aktérov zainteresovaných v istom probléme.

Jednu takú skupinu Klimatickú výzvu pre stavebníctvo založila i skupina Volvo Group. Táto iniciatíva spája všetky firmy v rámci daného reťazca - vlády, environmentálne organizácie a vedcov, ktorí majú každý vlastným spôsobom potenciál riešiť problém skleníkových plynov v stavebníctve. SKF bola prizvaná, aby sa do iniciatívy zapojila v rámci všetkých etáp, od surovín po dizajn a výstavbu, ale tiež demolíciu a opätovné použitie. Zahájenia projektu sa pritom stihla zúčastniť ešte pred letnou dovolenkovou sezónou.

Nadväzujúc na hlavné posolstvo zahájenia projektu Rob Jenkinson, riaditeľ pre trvalú udržateľnosť spoločnosti SKF, uviedol: "Je jasné, že počas nasledujúcich 25 rokov, s tým ako bude v mestách žiť čoraz viac ľudí, do stavebníctva poputujú veľké investície. Ak bude svet pokračovať v konvečnom spôsobe investovania, uväzníme sa v prostredí, ktoré je do budúcnosti neudržateľné. Ak sa však pokúsime o posun a budeme úspešní, tieto investície zohrajú značnú rolu pri vývoji smerom k trvalo udržateľnému svetu s nízkou uhlíkovou náročnosťou a spotrebou energie. Aby sme uspeli, budeme potrebovať inovácie a vylepšenia vo všetkých oblastiach, od výroby cementu po stavebné náradie či rýchly prepravný systém. To pre nás v SKF predstavuje veľkú príležitosť, vďaka ktorej môžeme pomôcť, aby sa takáto transformácia uskutočnila."

Jadrom klimatickej výzvy pre stavebníctvo je výskum, ktorý sa zameriava na štyri hlavné oblasti:
  • Energetickú účinnosť
  • Nástroje na umožnenie zmeny a inovácií
  • Modely kolobehu zdrojov medzi firmami
  • Rozvoj trvalo udržateľných technológií
Výrobky a riešenia spoločnosti SKF zahrnuté v portfóliu BeyondZero boli navrhnuté s cieľom pomôcť zákazníkom vo všetkých oblastiach priemyslu a všetkých segmentoch uskutočniť posun smerom k ekologickejšej a trvalo udržateľnej budúcnosti. Prejdite na beyondzero.com a pozrite sa, čo SKF robí, aby napomohla tomuto posunu.
SKF logo