Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Starostlivosť o udržateľnú pohyblivosť prostredníctvom inovatívnych riešení

Spoločnosť SKF využíva pokročilú technológiu a viac ako 100 rokov technických znalostí na dosiahnutie toho správneho výkonu pre nákladovo efektívne riešenia. Tu preskúmame niektoré zo spôsobov, prostredníctvom ktorých organizácia vypĺňa medzeru medzi požiadavkami trhu a otázkami životného prostredia.

Na základe svojich komplexných znalostí v oblasti techniky pohybu dokáže spoločnosť SKF poskytnúť zmysluplnú alternatívu a prispievať udržateľnými riešeniami k rozvoju automobilového priemyslu.

Celosvetovo rastúci dopyt po energii je stále riešený predovšetkým spaľovaním fosílnych palív, ktorého výsledkom, ako vieme, je narastajúci podiel oxidu uhličitého (CO2) v atmosfére. V tejto súvislosti hrá účinnosť pri premene energie rozhodujúcu úlohu. V oblasti zlepšovania mechanickej účinnosti, najmä znižovania strát spôsobených trením, prispieva spoločnosť SKF vývojom inovatívnych riešení ložísk a tesnení.

Hlavným zámerom spoločnosti SKF je zníženie trenia a hmotnosti, integrovanie snímačov zabezpečujúcich inteligentné funkcie, optimalizácia hnacích jednotiek, integrácia komponentov do modulov a jednotiek, čím sa zredukuje veľkosť a zjednoduší sa montáž. To všetko je zamerané na prispôsobenie riešenia s tým správnym výkonom pre konkrétne vozidlo. 


V oblastiach produktov ložísk a jednotiek, tesnení, mazacích systémov, mechatroniky, ako aj služieb, využíva spoločnosť SKF svoje technické znalosti na vytváranie udržateľných riešení.


Technickí partneri
Na dosiahnutie čo najvyššej miery efektivity a inovácie je potrebné spolupracovať s tými najinovatívnejšími hráčmi v aréne automobilového priemyslu. SKF pracuje na projektoch vývoja s externými konštrukčnými spoločnosťami v oblasti technológií prenosu výkonu. Ďalším príkladom je vstup spoločnosti SKF do projektu so spoločnosťou Volvo Car Corporation & Volvo Group v roku 2011, ktorý bol zameraný na prehodnotenie zotrvačníkov určených na sériovú výrobu. Zotrvačníkový systém obnovy kinetickej energie (KERS) dokáže prispieť až k 20 percentným úsporám paliva, ktoré znamenajú výrazné zníženie emisií CO2. Dnes spoločnosť SKF dodáva kriticky dôležité komponenty do zotrvačníkových systémov, vďaka čomu získava znalosti o možnostiach spriemyselnenia tohto systému.

Riaditeľ oddelenia vývoja produktov a systémov divízie SKF Automotive Edward Holweg hovorí: „Spoločnosť SKF neustále hľadá tých správnych odborníkov na skombinovanie úsilia a znalostí pri vývoji nových riešení, ktoré by spĺňali požiadavky odvetvia.“
Pokračuje: „Ak chcete byť úspešní, musíte počúvať požiadavky zákazníkov. Ak vieme, kam majú namierené, dokážeme im navrhnúť riešenia, ktoré prispejú k ich nápadom na vylepšenie výkonu vozidla a zredukovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie. Toto zameranie je jadrom spoločnosti SKF.“


Vývoj produktov
Spoločnosť SKF vyvíja produkty a riešenia, ktoré pomáhajú výrobcom automobilov nachádzať odpovede na niektoré základné obchodné otázky, ktorými sú najmä:

  • hybridizácia a elektrifikácia vozidiel
  • znižovanie hmotnosti a trenia
  • technológia a účinnosť prenosu výkonu
  • redukcia veľkosti motorov a zvyšovanie ich výkonu
  • správa motorov


V týchto oblastiach zamerania boli nájdené možné riešenia. Medzi tieto riešenia patrí:


integrácia snímačov a inteligentných funkcií
Spoločnosť SKF integruje snímače do ložísk a tesnení na sprístupnenie rôznych funkcií, ktoré umožňujú presnú a spoľahlivú prevádzku systémov. Tieto riešenia vynikajúco prispievajú k energetickej účinnosti.
Pred pár rokmi spoločnosť SKF predstavila riešenia pre hybridné vozidlá (HEV), ktoré umožňovali fungovanie systému Stop-Štart. Boli to ložisko na určenie polohy rotora a ložisková jednotka s komunikačným snímačom od spoločnosti SKF. Systém Stop-Štart prispieva k zníženiu emisií CO2 a spotreby paliva o 15 % pri jazde v meste s častým vypínaním a zapínaním motora.
Spoločnosť SKF predstavila riešenie Stop-Štart pre dvojstopové vozidlá v roku 2011. Teraz toto riešenie posunula ešte ďalej uvedením kompletného systému SKF StopGo. S týmto riešením je možné dosiahnuť úsporu paliva 6 - 8 %.

Počty elektromobilov (EV) stále rastú. Najnovší vývoj spoločnosti SKF v tejto oblasti sa zameral na zlepšenie hustoty výkonu a energetickej účinnosti trakčných motorov. Tieto produkty prispejú k predlžovaniu dojazdu elektromobilov. V tejto oblasti spoločnosť SKF nedávno oznámila obchodné partnerstvo s francúzskou spoločnosťou Ballore dodávajúcou elektromobily do programu prenájmu vozidiel prevádzkovaného v spolupráci so spoločnosťou Paris Autolib. Tento program bol spustený v decembri 2011. Spoločnosť SKF ponúka rôzne ložiská, ktoré sú zložené z materiálov vysoko odolných voči vplyvom elektrického prúdu a iným podmienkam, čo je potrebné na zabezpečenie dobrého výkonu elektromobilu na čo najdlhšie vzdialenosti.
Viaceré štátne a mestské iniciatívy smerujú k elektromobilom ako riešeniam na zníženie emisií CO2 v mestskej premávke. Spoločnosť Paris Autolib chcela obyvateľom Paríža poskytnúť jednoduchú a udržateľnú alternatívu dnešnej štandardnej verejnej dopravy. Podobné iniciatívy budú určite nasledovať.


Optimalizácia hnacích jednotiek
Na dosiahnutie optimalizácie hnacích jednotiek je potrebné znížiť trenie a hmotnosť, ponúknuť kompaktné riešenia, pridať snímače na zabezpečenie inteligentnejšieho riadenia a študovať alternatívne technológie na zlepšenie výkonnosti v týchto aplikáciách. Prostredia, v ktorých musia tieto produkty fungovať, sú často vystavené širokému rozsahu teplôt, rôznym druhom kvapalín, vysokým rýchlostiam a extrémnemu tlaku.

Zvýšená miera používania dvojspojkových prevodoviek viedla spoločnosť SKF k vývoju kompaktných a ľahkých produktov, ktoré dokážu znášať vysoké teploty a zaťaženie, teda vlastnosti, ktoré sa od komponentov dvojspojkových prevodoviek očakávajú. Súprava ložísk pre dvojspojkové prevodovky od spoločnosti SKF a guľkové ložiská s kosouhlým stykom podporujúce spojku pomáhajú predĺžiť životnosť prevodovky. Dvojspojková prevodovka je jedným z hlavných systémov prenosu výkonu, ktoré prispievajú k ďalšiemu znižovaniu emisií CO2.
Portfólio ložísk a tesnení pre energeticky účinné hnacie jednotky spoločnosti SKF bolo vyvinuté na zníženie trenia a hmotnosti a dosiahnutie optimalizácie systému prenosu výkonu. Z výpočtov spoločnosti SKF vyplýva, že nahradením bežných ložísk energeticky účinnými a inteligentnými integrovanými riešeniami možno dosiahnuť zníženie emisií CO2 o 8 g/km. Tento výpočet vychádza z bežného prevádzkového cyklu vozidla v Európe a berie do úvahy použitie stredne veľkého vozidla. Prebieha výskum v oblasti ďalších možností znižovania emisií CO2.

S narastajúcim dopytom po technológiách zvyšujúcich výkon motora dokážu guľkové ložiská nahradiť klzné ložiská, pričom ponúkajú vyššiu energetickú účinnosť. Guľková ložisková jednotka pre turbodúchadlá od spoločnosti SKF je robustná jednotka s jednoduchou montážou, ktorá umožňuje zníženie spotreby paliva o 2 % a emisií CO2 o 3 %.
Znižovanie trenia je kľúčovou oblasťou účinnosti motora a spolu s ním aj riešenia schopné znášať vysokú teplotu a tlak, ktoré si zachovajú vysoký výkon počas dlhého obdobia životnosti. V motore sa nachádza veľké množstvo tesnení. Najnovšie tesnenia od spoločnosti SKF v porovnaní s bežnými tesneniami znižujú trenie o 55 %.


Výpočet a simulácia
Zisťovanie hodnoty a výkonu prostredníctvom výpočtov a simulácií je pri rozhodovaní o konkrétnom riešení mimoriadne dôležitou pomôckou. Simulátor environmentálnej výkonnosti vozidiel spoločnosti SKF bol navrhnutý, aby podporoval inžinierov spoločnosti prostredníctvom zobrazovania hodnôt emisií CO2, ktoré budú jednotlivé riešenia produkovať. Pomocou výpočtov a prevodom hodnôt zníženia trenia a hmotnosti na reálne čísla dokáže spoločnosť SKF svojim zákazníkom predložiť skutočné hodnoty zníženia emisií CO2 pre celé vozidlo.


Ohľaduplnosť
Cesta pred nami ešte nikdy nepredstavovala takú výzvu. Podstatou spoločnosti SKF je vyvíjať inovatívne riešenia pre udržateľný svet - poskytovať alternatívu. Ohľaduplnosť – ňou to všetko začína. Znalosti a motivácia – predpoklady, ktoré si to vyžaduje. Čistejší svet – cieľ, ktorý treba dosiahnuť.


SKF - Sila znalostného inžinierstva

Fakty o spoločnosti SKF:
SKF, spoločnosť znalostného inžinierstva, spolupracuje so zákazníkmi po celom svete, aby im poskytovala technické riešenia, služby údržby a spoľahlivosti, technické poradenstvo a školenia. Spoločnosť SKF je popredným poskytovateľom ložísk, tesnení, mechatroniky a mazacích systémov a služieb so zastúpením vo viac ako 130 krajinách a s 15 000 distribučnými partnermi po celom svete. Predaj v roku 2011 dosiahol 66 216 miliónov SEK a počet zamestnancov dosiahol 46 039.


Kontaktné údaje
Edward Holweg
Riaditeľ oddelenia vývoja produktov a systémov
SKF Automotive
+46 31 337 21 44
Edward.holweg@skf.com
www.skf.com


SKF logo