Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

Spoločnosť SKF na konferencii EWEA 2012 predstavila nový rad ložísk SKF Nautilus

Spoločnosť SKF bola jedným z vystavovateľov a rečníkov na každoročnej konferencii EWEA, ktorá sa konala od 16. do 19. apríla v Kodani. Tento rok spoločnosť SKF využila toto podujatie na uvedenie rozšíreného radu ložísk SKF Nautilus. Táto konferencia spojená s veľtrhom je významným miestom stretnutia zástupcov odvetvia výroby veternej energie.

Európska asociácia veternej energie (European Wind Energy Association - EWEA) 2012
Európska asociácia veternej energie (European Wind Energy Association - EWEA) 2012
Ložiská SKF Nautilus umožňujú dizajnérom vyvíjať širokú škálu turbín a poskytujú im možnosti prispôsobenia ich riešení. Širší rozsah prispôsobiteľnosti umožňuje predĺženie servisných intervalov a zvýšenie spoľahlivosti, čo sú hlavné požiadavky trhu.

Na oficiálne uvedenie, ktoré sa konalo v pondelok popoludní v stánku spoločnosti SKF boli pozvaní zákazníci a médiá. Keď riaditeľ oddelenia priemyselných systémov divízie obnoviteľných zdrojov spoločnosti SKF Kent Viitanen odhalil model SKF Nautilus a hovoril o potrebách trhu a výhodách nového produktu, v okolí stánku sa zhromaždilo množstvo návštevníkov. Andreas Urban, inžinier vývoja a projektový manažér rozšíreného produktového radu vysvetlil nové funkcie ložísk SKF Nautilus a objasnil, ako spoločnosť pri vývoji nového riešenia spolupracovala so zákazníkmi.

Niektorí zákazníci už s ložiskami SKF Nautilus začali pracovať.
„Reakcie boli mimoriadne pozitívne,“ hovorí Kent Viitanen. „Trh si žiada väčšie a náročnejšie turbíny a nové ložiská SKF Nautilus tieto požiadavky spĺňajú.“

Spoločnosť SKF disponuje rozsiahlym portfóliom produktov a služieb pre odvetvie výroby veternej energie a dokáže ponúknuť produkty a služby pre celý životný cyklus zariadení.
„Potreba energie bude aj naďalej rásť. Verím, že trh s veternou energiou má pred sebou priaznivú budúcnosť, pretože veterná energia je v súčasnosti najkonkurencieschopnejším zdrojom obnoviteľnej energie,“ hovorí Kent Viitanen.
SKF logo