Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Program spoločnosti SKF na dosiahnutie zlepšenia efektivity, zníženia nákladov a posilnenia ziskového rastu

2013 január 14, 08:30 CET

Stratégia a dlhodobé finančné ciele, ktoré skupina SKF zaviedla v roku 2010 boli založené na iniciatívach za ziskový rast a znižovanie nákladov v rámci podniku. Vzhľadom na dnešné náročnejšie podnikateľské prostredie sa skupina SKF Group rozhodla rozšíriť a zrýchliť program činností na zníženie nákladov s cieľom znížiť ročné výdavky o 3 miliardy švédskych korún do konca roka 2015.

Základnými piliermi programu činností na znižovanie nákladov sú:

  • konsolidácia produkcie v rámci jednotlivých lokalít
  • presun produkcie zo Západnej Európy do Východnej Európy, Ázie, Latinskej Ameriky, ktorého cieľom je vyrábať pre tieto rýchlejšie sa rozvíjajúce sa trhy prostredníctvom miestnej produkcie
  • optimalizácia a zlepšenie produktivity v rámci procesov výrobného reťazca a reťazca dopytu
  • konsolidácia a zvýšenie efektivity administratívnych a podporných činností
  • redukcia nákupných nákladov najmä prostredníctvom štandardizácie a racionalizácie dodávateľskej základne.

Celková cena tohto programu bude predstavovať približne 1,5 miliardy švédskych korún na obdobie rokov 2012 až 2015 a zaznamená sa po konečnom schválení a implementácii jednotlivých projektov počas tohto obdobia. Ovplyvní to okolo 2 500 ľudí, prevažne formou predčasného odchodu do dôchodku a iných dobrovoľných a dohodnutých foriem znižovania stavov.

„Po zavedení finančných cieľov na jeseň 2010 sme určili znižovanie nákladov za jednu z hlavných iniciatív, pričom ohlásené a prebiehajúce aktivity sú súčasťou tejto iniciatívy. Aj naďalej budeme rázne presadzovať naše iniciatívy zamerané na ziskový rast, ktoré je možné vidieť napríklad v nových investíciách do rýchlejšie rastúcich regiónov a odvetví, v navýšení investícií do výskumu a vývoja a vo vykonaných akvizíciách,“ hovorí prezident a generálny riaditeľ spoločnosti SKF Tom Johnstone.

„Počas štvrtého kvartálu dopyt klesol a očakávame, že sa na tejto úrovni udrží aj začiatkom tohto roka. Výroba preto poklesla viac, ako sa pôvodne plánovalo, výsledkom čoho bolo zníženie výrobných zásob o viac než 600 miliónov švédskych korún,“ pokračuje Tom Johnstone.
V štvrtom kvartáli roka 2012 spoločnosť SKF vykáže výdavky na reštrukturalizáciu vo výške 200 miliónov švédskych korún ako prvý krok spomínaného programu, ktoré sa pripíšu k 100 miliónom švédskych korún na znehodnotenie a odpis aktív. Po dokončení implementácie v druhej polovici roka 2013 budú ročné úspory z prvého kroku predstavovať 150 miliónov švédskych korún. Ovplyvní to okolo 550 zamestnancov, prevažne na Ukrajine, v Taliansku, Švédsku a v USA.


Göteborg, 14. januára 2013

Spoločnosť SKF
(publ.) 

Spoločnosť AB SKFje povinná sprístupniť vyššie uvedené informácie v súlade so Zákonom o trhoch s cennými papiermi a Zákonom o obchodovaní s finančnými nástrojmi. Tieto informácie boli odoslané na zverejnenie 14. januára 2013 o 8:30.

 


V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
MÉDIÁ: Ingalill Östman, vrchná viceprezidentka pre komunikáciu skupiny,
tel.: +46 31-3373260, mobil:+46 706-973260, e-mail: ingalill.ostman@skf.com

VZŤAHY S INVESTORMI: Marita Björk, vedúca oddelenia vzťahov s investormi.
tel.: +46 31-3371994, mobil: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com

SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac ako 130 krajinách a má okolo 15 000 distribučných lokalít po celom svete. Ročné tržby v roku 2011 dosiahli 66 216 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 039. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.


Stiahnuť verziu pre tlač

SKF logo