Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

Koncoročná správa spoločnosti SKF za rok 2012

2013 január 30, 13:00 CET

Prezident a generálny riaditeľ spoločnosti SKF Tom Johnstone:
„V štvrtom kvartáli a najmä v decembri sme zaznamenali nevýrazný vývoj v oblasti predaja z dôvodu neistej makroekonomickej situácie a redukcie zásob v rámci trhu. Zredukovali sme výrobu a zásoby do vyššej miery, než sme v danom kvartáli plánovali, čo nám umožnilo udržať si veľmi priaznivý tok hotovosti, hoci sme to pocítili na našich výsledkoch.
Počas celého roka naše tržby v miestnych menách mierne klesali. Zaznamenali sme rast v Severnej a Južnej Amerike a pokles v Európe, Ázii, Blízkom Východe a v Afrike. Počas roka sme výrazne znížili zásoby a podarilo sa nám dosiahnuť veľmi dobrý tok hotovosti, vďaka čomu sa upevnila naša finančná pozícia.
Začiatkom tohto roka sme oznámili opatrenia na zrýchlenie a rozšírenie našich aktivít s cieľom výrazného zníženia nákladov a posilnenia nášho rastu v rámci rýchlo sa rozvíjajúcich oblastí nášho podnikania. Ide o mimoriadne dôležité kroky, ktoré nám umožňujú dosahovať naše dlhodobé ciele týkajúce sa rastu a ziskovosti. Takisto sme ohlásili prevzatie spoločnosti Blohm + Voss Industries, mimoriadne dôležitý prírastok do nášho podnikania v oblasti námorného priemyslu, ktorý nám pomôže pri upevňovaní našej pozície v tomto odvetví.
Súčasný makroekonomický vývoj je len ťažko čitateľný a ešte stále panuje veľká neistota. V súčasnosti však predpokladáme, že sa dopyt v prvom kvartáli bude aj naďalej držať na podobnej úrovni, ako v tom štvrtom, no aj napriek tomu to znamená medziročný pokles. Našu výrobu plánujeme prispôsobovať úrovni tržieb v danom kvartáli.“


Key figures

Q4

2012

Q4

2011

Celý rok 2012

Celý rok

2011

Čisté tržby v miliónoch švédskych korún

14 984

16 257

64 575

66 216

Prevádzkový zisk v miliónoch švédskych korún

1 227

2 006

7 333

9 612

Prevádzková marža, %

8,2

12,3

11,4

14,5

Zisk pred zdanením v miliónoch švédskych korún

995

1 823

6 511

8 932

Čistý zisk

1 011

1 205

4 878

6 224

Základný výnos na akciu vo švédskych korunách

2,16

2,57

10,37

13,29
Prevádzkový zisk v štvrtom kvartáli bol ovplyvnený jednorazovými výdavkami vo výške približne 300 miliónov švédskych korún, z toho 200 miliónov slúžilo na reštrukturalizáciu a 100 miliónov na znehodnotenie a odpis aktív. Celoročné výsledky zahŕňajú jednorazové náklady vo výške 440 miliónov švédskych korún. Bez nich predstavovala prevádzková marža 10,2 % v štvrtom kvartáli a 12,0 % za celý rok.


Rozdiel v čistých tržbách v švédskych korunách, pripadajúci na:

Objem

 

Cena/rozpätie

 

Štruktúra

 

Vplyv

meny

Celkom

 

Q4 2012

-5,9 %

0,7%

1,0%

-3,6%

-7,8%

Celý rok 2012

-3,9%

1,4%

0,4%

-0,4%

-2,5%Tržby v štvrtom kvartáli v miestnych menách okrem štruktúry klesli v Európe o 7 %, v Ázii o 11 % a na Strednom Východe a v Afrike o 9%. V Severnej Amerike vzrástli o 2 % a v Latinskej Amerike o 9 %.
Výroba v štvrtom kvartáli medziročne výrazne poklesla.

Tržby za celý rok v miestnych menách okrem štruktúry klesli v Európe o 5%, v Ázii o 10% a na Strednom Východe a v Afrike o 2%. V Severnej Amerike vzrástli o 7% a v Latinskej Amerike o 11%.
Výroba za celý rok medziročne výrazne poklesla.

Návrh výplaty dividend
Predstavenstvo sa rozhodlo na Riadnom valnom zhromaždení navrhnúť vyplácanie dividend v nezmenenej výške 5,50 švédskych korún na akciu.


Vyhliadky na prvý kvartál roka 2013

Dopyt v porovnaní s prvým kvartálom roka 2012

Očakáva sa, že dopyt po produktoch a službách skupiny SKF bude medziročne nižší. V Európe pôjde o výrazný pokles, v Ázii o menej výrazný a dopyt v Severnej a Latinskej Amerike ostane relatívne nezmenený. Očakáva sa, že dopyt bude nižší pre divízie Priemyselný trh, Strategické odvetvia a divíziu SKF Automotive. V prípade divízie Regionálny priemyselný trh a Predaj a služby by mal byť dopyt mierne nižší.

Dopyt v porovnaní so štvrtým kvartálom roka 2012
Očakáva sa, že dopyt po produktoch a službách SKF ostane pre skupinu, obchodné oblasti a regióny relatívne bez zmeny.

Výroba
Očakáva sa, že výroba medziročne poklesne, avšak oproti štvrtému kvartálu zaznamená nárast.

Göteborg, 30. januára 2013
Spoločnosť SKF
(publ.)

Tom Johnstone 
prezident a generálny riaditeľ

_____________________________________________________________

Spoločnosť SKF je povinná sprístupniť vyššie uvedené informácie v súlade so Zákonom
o trhoch s cennými papiermi a Zákonom o obchodovaní s finančnými nástrojmi. Tieto informácie boli odoslané
na zverejnenie 30. januára 2013 o 13:00.
_____________________________________________________________

Telekonferencia sa bude konať 30. januára 2013 o 14:30 SEČ, 13:30 (GMT) a 8:30 (EST):
Švédsko: +46 (0)8 506 307 79 
Spojené kráľovstvo: +44 (0)844 571 8957
USA: +1 866 682 8490


Všetky informácie týkajúce sa koncoročných výsledkov spoločnosti SKF za rok 2012 nájdete na webovej lokalite vzťahov s investormi.
investors.skf.com/quarterlyreporting
V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Ingalill Östman, komunikácia skupiny
tel.: +46-31-3373260, mobil: +46-706-973260, e-mail: ingalill.ostman@skf.com

Marita Björk, vzťahy s investormi
tel.: +46-31-3371994, mobil: +46-705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com
SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac ako 130 krajinách a má okolo 15 000 distribučných lokalít po celom svete. Tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (310 KB)

SKF logo