Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Spoločnosť SKF otvára futbalový turnaj mládeže Meet the World 2013

Tímy SKF Meet the World
Tímy SKF Meet the World

2013 február 21, 10:00 CET

Intenzívny futbalový program Meet the World spoločnosti SKF a partnerstvo s pohárom Gothia Cup podporuje mladých ľudí a komunity z celého sveta

Spoločnosť SKF otvorila futbalový turnaj mládeže SKF Meet the World 2013, ktorý organizuje každoročne od roku 2007. Druhý rok po sebe spoločnosť usporiada turnaj vo Francúzsku. Víťazný tím sa zúčastní na futbalovom turnaji Trofej Kima Källströma/Gothia Cup 2013. Trofej Kima Källströma je spoluprácou medzi organizáciami Gothia Cup a Special Olympics Europe.

„Udržateľnosť našej budúcnosti je postavená na vedomostiach, znalostiach a rešpekte, ktorý začína od mládeže – ich snov, myšlienok a túžob. Chceme pomáhať otvárať mysle, povzbudzovať dialóg a vytvárať príležitosti, ktoré by inak ostali len snami. Turnaje SKF Meet the World pre nás predstavujú šancu mať na týchto miestach pozitívny vplyv a pomôcť ľuďom dozvedieť sa o spoločnosti SKF viac,“ povedal prezident a generálny riaditeľ spoločnosti SKF Tom Johnstone.

Turnaje SKF Meet the World sa konajú v 15 - 25 krajinách, v ktorých spoločnosť SKF pôsobí. Cieľom je vytvoriť globálne miesta stretávania mládeže bez ohľadu na pohlavie, sociálne pomery, vek, kultúru či náboženstvo. Turnaje sa budú konať od januára do júna a víťazné tímy z každej krajiny sa zúčastnia na pohári Gothia Cup, najväčšom a najmedzinárodnejšom svetovom mládežníckom futbalovom turnaji, ktorý sa bude konať v júli 2013 v Göteborgu.

Udržateľnosť v spoločnosti SKF
Starostlivosť SKF je základným princípom spoločnosti SKF. Pozostáva zo štyroch prvkov: Obchodná starostlivosť - zabezpečujeme stabilnú finančnú výkonnosť našej spoločnosti a tú správnu návratnosť pre našich akcionárov; Environmentálna starostlivosť - znižujeme náš negatívny vplyv a negatívny vplyv našich zákazníkov na životné prostredie; Zamestnanecká starostlivosť - staráme sa o bezpečnosť pracovného prostredia a zlepšovanie zdravia a vzdelávania našich zamestnancov; a Komunitná starostlivosť - hráme aktívnu úlohu v komunitách, v ktorých pôsobíme.

Göteborg, 21. február 2013

Spoločnosť SKF
(publ.)


V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Mediálna infolinka: +46 31 337 2400

Rebecca Janzon, riaditeľka oddelenia vzťahov s médiami
tel.: +46 31-337 3880, mobil: +46 727-173880, e-mail: rebecca.janzon@skf.com

Marita Björk, vedúca oddelenia vzťahov s investormi
tel.: +46 31-337 1994, mobil: +46 705-181994, e-mail: marita.bjork@skf.com


Viac informácií o turnajoch SKF Meet the World a Gothia Cup získate na nasledujúcich adresách:

Pohár Gothia Cup: www.gothiacup.se
Facebook: www.facebook.com/SKFGroup
Flickr: www.flickr.com/photos/meettheworld


SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac ako 130 krajinách a má okolo 15 000 distribučných lokalít po celom svete. Tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (6.8 MB)

SKF logo