Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Uvoľnenie sily znalostného inžinierstva

2013 apríl 08, 08:00 CEST

Göteborg, 7. apríla 2013: Na Hannoverskom veľtrhu 2013 spoločnosť SKF predstavuje sortiment produktov a integrovaných riešení na tému „Uvoľnenie sily znalostného inžinierstva“.

V posledných rokoch sme sa sústredili na znalosti v oblasti vývoja riešení a inovácií, ktoré pomáhajú zákazníkom dosahovať vyššiu úroveň konkurencieschopnosti – nielen dnes či zajtra, ale ďaleko do budúcnosti. Hovoríme o riešeniach osvedčených v praxi – s merateľnými výhodami v oblasti ziskovosti a udržateľnosti.

Spolupráca so spoločnosťou SKF ešte nikdy neprinášala väčšie výhody. Stali sme sa bližším partnerom pre našich priemyselných zákazníkov a podarilo sa nám nájsť inteligentnejšie riešenia vytvárania hmatateľných hodnôt vďaka znalostiam, ktoré sme za tie roky získali. Dnes sledujeme strojové prostriedky v každej fáze ich životného cyklu – od návrhu až po údržbu – a pomáhame zlepšovať procesy na dosahovanie lepších výsledkov.

Spoločnosť SKF je globálnym poskytovateľom technických služieb od roku 1907. Našou hlavnou silnou stránkou je schopnosť neustále vyvíjať nové technológie – a následne ich využívať na vytváranie produktov ponúkajúcich konkurenčnú výhodu pre našich zákazníkov. Dosahujeme to vďaka kombinácii praktických skúseností vo viac ako 40 odvetviach a poznatkov v rámci našich technologických platforiem, ktoré tvoria: ložiská a jednotky, tesnenia, mechatronika, služby a mazacie systémy. Nazývame to Znalostné inžinierstvo spoločnosti SKF.

Znalostné inžinierstvo spoločnosti SKF je kombináciou troch obchodných rozmerov:

1. Kultúrny/geografický rozmer – pochopenie kultúr a regiónov, v ktorých žijeme a pracujeme
SKF je globálna spoločnosť s miestnou prítomnosťou. Dôverne rozumieme požiadavkám našich zákazníkov a ich zákazníkov. Nech sa nachádzajú kdekoľvek. Miestne znalosti podporujú globálni špecialisti v danom odvetví, ktorí dokážu vidieť súvislosti a čerpať z úspechov v podobných situáciách kdekoľvek vo svete. Oni sú pre zmenu podporovaní globálnou prítomnosťou v oblasti výroby a sieťou služieb a podpory s veľkou hustotou. Všetky tieto zložky pomáhajú pri úspešnom zavádzaní našich riešení do praxe.

2. Zákaznícky rozmer - odvetvia a segmenty
Počet zákazníkov spoločnosti SKF presahuje dva milióny, pričom spoločnosť je aktívna v približne 40 špecializovaných zákazníckych odvetviach. Pôsobenie v toľkých odvetviach spoločnosti SKF pomohlo získať znalosti na vývoj produktov a služieb, ktoré dokonale vyhovujú požiadavkám daného odvetvia – a zároveň na rozpoznanie situácií, v ktorých možno úspešne využiť znalosti z jedného odvetvia v tom ďalšom. Znamená to, že rozumieme aplikačným požiadavkám a podmienkam, vyvinuli sme vhodné riešenia a v priebehu rokov ich rozvíjali spolu s evolúciou v oblasti technológie a inžinierstva v danom priemyselnom odvetví.

3. Rozmer kompetencií – našich päť technologických platforiem
Tímy špecialistov spoločnosti SKF sú kompetentné v oblastiach siahajúcich od ložísk cez tesnenia, mechatroniku až po servis a mazanie, pričom navzájom úzko spolupracujú, aby dokázali poskytovať integrované riešenia.

Malí a strední zákazníci OEM a koncoví používatelia môžu získať individuálnu podporu pri riešení svojich konkrétnych výziev v rámci siete Tovární na riešenia SKF. Práve tu získavajú prístup k rozsiahlym skúsenostiam skupiny SKF v oblastiach piatich platforiem a s miestnymi technikmi spoločnosti SKF môžu prebrať vývoj ich riešenia na mieru.

Továreň na riešenia SKF ponúka širokú ponuku služieb, medzi ktoré patria: aplikačné inžinierstvo, analýza ložísk a mazania, vzdialená diagnostika monitorovania stavu, technické poradenstvo, systémy pre lineárny pohyb, produkty na prenos výkonu, tesniace riešenia, riadenie energií a udržateľnosti, systémy a odbornosť v oblasti riadenia prostriedkov, generálne opravy vretien, repasovanie ložísk a široký sortiment školiacich programov.

Každá Továreň na riešenia SKF je súčasťou siete, ktorá umožňuje, aby mohli byť znalosti získané na jednom konci sveta rýchlo využiteľné na tom opačnom. Urýchľuje to proces riešenia a zároveň to tvorí základ neustále sa rozrastajúceho fondu znalostí. 

Základné kompetencie spoločnosti SKF podporujú naše Znalostné inžinierstvo
Od založenia spoločnosti SKF v roku 1907 naše úsilie v oblasti výskumu a vývoja prinieslo početné inovácie a vytvorilo nové štandardy, produkty a riešenia v rámci odvetvia ložísk. V roku 2012 zaznamenala spoločnosť SKF 663 zverejnených vynálezov a úspešne požiadala o zaregistrovanie 421 prvých podaní a patentov. Prostredníctvom našich znalostí dokážeme pomáhať zákazníkom zlepšovať efektivitu a vďaka nej dosahovať úspechy a zvyšovať ziskovosť.

Schopnosť spoločnosti SKF neustále vyvíjať produkty a služby, ktoré prehlbujú konkurenčnú výhodu našich zákazníkov, stojí na dvoch pilieroch, ktorými sú: investície do základných technologických oblastí a odborníkov a skombinovanie výsledných znalostí na splnenie konkrétnych požiadaviek.

Riadenie životného cyklu:
Neustále rastúci podiel výskumných projektov spoločnosti SKF sa primárne zameriava na zlepšovanie environmentálnej výkonnosti životného cyklu zákazníckych aplikácií. Znamená to posudzovanie environmentálnych dôsledkov produktu alebo výrobného procesu, bez ohľadu na to, v ktorej časti životného cyklu sa tieto dôsledky vyskytnú.

Za účelom podpory tohto pozitívneho rozvoja a využívania technológií šetrnejších k životnému prostrediu spoločnosť SKF nedávno spustila program riadenia životného cyklu. Cieľom je stále zlepšovanie znalostí o environmentálnej výkonnosti produktov a výrobných procesov spoločnosti SKF a zavedenie týchto znalostí do praxe prostredníctvom prispôsobovania každodenných metód a nástrojov.

Udržateľnosť/životné prostredie:
Zachovanie udržateľnosti bolo cieľom spoločnosti SKF po viac ako 100 rokov. Odkedy sme v roku 1907 vyvinuli prvé samonastavovacie guľové ložisko na svete, spoločnosť si uvedomovala dôležitosť hladkého chodu prevádzky – hladkého prostredníctvom znižovania trenia. Keď sa zníži trenie, klesne aj spotreba energie. Dnes sú účinky získavania energie z fosílnych palív na životné prostredie dobre známe. V spoločnosti SKF sme presvedčení, že starostlivosť o prírodné prostredie má aj obchodný význam a zároveň je to aj správna vec. Na ceste našim druhým storočím v biznise vidíme ešte väčšiu príležitosť – a zároveň aj povinnosť – zohrať životne dôležitú úlohu pri riešení týchto problémov – globálnych problémov environmentálnej udržateľnosti. V roku 2005 sme vytvorili náš koncept BeyondZero™ so zameraním na dva ciele:
1. zníženie negatívnych vplyvov prevádzok spoločnosti SKF na životné prostredie a
2. zvyšovanie pozitívneho vplyvu riešení spoločnosti SKF na životné prostredie prostredníctvom inovácií a ponúkaním nových technológií, produktov a služieb s vylepšenými charakteristikami environmentálnej výkonnosti.

Ako kombinácia týchto dvoch cieľov je SKF BeyondZero pokusom o dosiahnutie celkového pozitívneho príspevku smerom k riešeniu environmentálnych výziev, ktorým musí planéta čeliť.

Ďalším dôkazom nasadenia spoločnosti SKF v oblasti udržateľnosti je nové portfólio SKF BeyondZero a jeho súvisiace ciele pre novú klimatickú stratégiu spoločnosti a partnerstvo so Svetovým fondom na ochranu prírody v jeho programe Záchrancovia klímy. SKF je zatiaľ jedinou spoločnosťou zaoberajúcou sa priemyselným inžinierstvom, ktorá bola prijatá do programu Záchrancovia klímy. Cieľom programu je zníženie emisií skleníkových plynov, ako napríklad CO2, reálnym a merateľným spôsobom, ktorý je overiteľný externými odborníkmi. Spoločnosť SKF sa usiluje o vývoj produktov a riešení, ktoré prispievajú k týmto cieľom vo všetkých fázach životného cyklu zariadení a strojov v rámci mnohých odvetví výroby automobilov a špecializovaných zákazníckych odvetví.

V stánku spoločnosti SKF na Hannoverskom trhu možno vidieť mnoho produktov a riešení portfólia SKF BeyondZero. Novým produktom, ktorý stojí za zmienku, je riešenie pohonu systémov prevzdušňovacích ventilátorov v zariadenia na čistenie odpadových vôd. Riešenie od spoločnosti SKF zníži spotrebu energie až o 40 %. Obsahuje energeticky účinný vysokorýchlostný motor s permanentným magnetom, aktívnymi magnetickými ložiskami (AMB) a integrovaným systémom riadenia AMB. Použitie v 350 kW ventilátore môže priniesť ročnú úsporu 500 000 kWh, čo zodpovedá zníženiu emisií CO2 o 375 ton.


Senzorizácia/Monitorovanie stavu:
Ako súčasť reakcie na potreby našich zákazníkov znižovať náklady, skracovať čas inštalácie a predlžovať životnosť komponentov spoločnosť SKF vyvíja produkty, ktoré účinne využívajú bezdrôtové technológie.

Monitorovanie prevádzkových podmienok tak blízko ku kontaktnej oblasti, ako je len možné, prináša vyššiu presnosť pri sledovaní výkonu daného systému. Okrem teploty, rýchlosti, smeru rotácie a vibrácií možno monitorovať aj zaťaženie prostredníctvom snímačov umiestnených na vonkajšej strane ložísk alebo puzdier. No spoločnosť SKF toto zameranie rozširuje vďaka priekopníckym inováciám, ktoré revolucionizujú monitorovanie stavu ložísk – bezdrôtovým technológiám SKF Insight™. Prelomový vývoj v oblasti rôznych technológií dnes ložiskám umožňuje neustále hlásiť ich prevádzkové podmienky a stav, bez externého napájania, snímačov, káblov a elektronických zariadení na zber údajov – všetko je integrované vo vnútri ložiska. 

Riešenie SKF Insight™ obsahujú:
• miniaturizované obaly snímacích technológií umožňujúce meranie kriticky dôležitých parametrov, ako sú otáčky, teplota, rýchlosť, zrýchlenie, emisia hluku a zaťaženie.
• samonapájanie – inteligentné ložiská dokážu prostredníctvom samotného aplikačného prostredia samy generovať energiu potrebnú na vlastnú prevádzku.
• jednoduchosť vďaka eliminácii potreby inštalácie snímačov a káblov – inteligentná bezdrôtová komunikačná technológia je umiestnená vo vnútri samotného ložiska, pričom mu umožňuje komunikovať aj v prostrediach, v ktorých tradičné siete Wi-Fi nemôžu fungovať.
• siete inteligentných ložísk - ložiská s technológiou SKF Insight™, ktoré komunikujú prostredníctvom seba navzájom a prostredníctvom bezdrôtovej brány, vytvárajú sieť a dokážu odosielať informácie o svojom stave na cloudové servery SKF na analýzu.


Tribológia:
Vzájomné pôsobenie medzi mazivami a oceľou ložiska je základný faktor, ktorý je pri práci ložiska s minimálnym množstvom maziva kriticky dôležitý.

Chemické zloženie a mechanické vlastnosti reakčnej vrstvy vytvorenej vzájomným pôsobením maziva a ocele ložiska výrazne vplýva na jeho výkonnosť. Preto je pochopenie zloženia a mechaniky reakčných vrstiev pre spoločnosť SKF mimoriadne dôležité. Pochopenie, predpovedanie a ovládanie prevádzkových podmienok pomáha pri znižovaní trenia a opotrebovávania ložiska a predlžovaní jeho prevádzkovej životnosti.

Nové klzné ložiská a kĺbové čapy Extended Life od spoločnosti SKF používajú jedinečný tribologický systém, ktorý zahŕňa špeciálne povrchové úpravy, mazivo a tesnenia, ktoré v kombinácii s vnútornou geometriou robia tieto ložiská robustnými a energeticky účinnými.

Klzné ložiská SKF Extended Life pomáhajú znižovať prevádzkové náklady a zmierňovať dopady na životné prostredie, pretože vydržia dlhšie a nevyžadujú premazávanie. Napríklad, jediné ložisko so 100 mm vývrtom dokáže ušetriť až 876 g maziva ročne. Traktor so šiestimi ložiskami tohto typu a veľkosti môže ušetriť až 5,2 kg maziva ročne. Predstavuje to úsporu 7,7 kg CO2e ročne. Dané výpočty sú založené na úspore maziva a nezohľadňujú 37 percentný pokles strát spôsobených trením. Tento produkt je súčasťou portfólia SKF BeyondZero.


Tesnenia:
Spoločnosť SKF sa zameriava na vývoj nových elastomérových materiálov a optimalizovanej tribológie tesniacich manžiet na vylepšenie funkčnosti tesnení prostredníctvom pokročilého modelovania.

Táto nová generácia materiálov používa nové typy plnív poskytujúcich nízku mieru trenia. Magnetické kódovacie jednotky v tesneniach v kombinácii so snímačmi umožňujú prenos informácií do kontrolných systémov. Boli nadobudnuté nové poznatky o starnutí, trení a opotrebovávaní gumy, ktoré spájajú novátorské experimentálne metódy s pokročilými simuláciami.

Spoločnosť SKF ponúka strojovo obrábané tesniace riešenia pre aplikácie hydraulického pohonu, zaobchádzania s kvapalinami a prenosu výkonu. Medzi niektoré špeciálne aspekty riešení spoločnosti SKF patria:

• partnerstvá so zákazníkmi od fázy návrhu až po sériovú výrobu prinášajúce riešenia prispôsobené na mieru ich potrebám
• rýchla výroba tesnení a komponentov až do priemeru 4 000 mm ako jedného kusa a väčších pomocou špeciálnej zváracej techniky s krátkymi dodacími dobami
• rozsiahly sortiment tesniacich materiálov vrátane materiálov certifikovaných alebo dodržiavajúcich celý rad priemyselných štandardov a noriem (FDA, NSF, KTW, NORSOK, NACE, atď.)


Spoločnosť SKF
(publ.)


V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Nia Kihlström, komunikácia skupiny SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
Colin Roberts, komunikácia skupiny SKF; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac ako 130 krajinách a má okolo 15 000 distribučných lokalít po celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
™ BeyondZero a SKF INSIGHT sú ochrannými známkami spoločnosti SKF


Stiahnuť verziu pre tlač

SKF logo