Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Oznámenie zmeny celkového počtu hlasov v spoločnosti AB SKF

2013 august 30, 10:00 CEST

Göteborg, 30. augusta 2013: Z dôvodu prevodu akcií z triedy A na triedu B v súlade so Spoločenskou zmluvou, spoločnosť AB SKF potvrdzuje nasledujúce: K 30. augustu dosahoval akciový kapitál spoločnosti sumu 1 138 377 670 švédskych korún, pričom celkový počet akcií bol 39 185 300 akcií triedy A a 416 165 768 akcií triedy B. Počet hlasov v spoločnosti predstavoval 80 801 877. Spoločnosť AB SKF nemá v držbe žiadne vlastné akcie.

Spoločnosť SKF
(publ.)


Spoločnosť AB SKF je povinná sprístupniť vyššie uvedené informácie v súlade so Zákonom o trhoch s cennými papiermi a Zákonom o obchodovaní s finančnými nástrojmi. Tieto informácie boli odoslané na zverejnenie 30. augusta 2013 o 10:00.


V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Mediálna infolinka: +46 31 337 2400
Vzťahy s tlačou: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac ako 130 krajinách a má okolo 15 000 distribučných lokalít po celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com 

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.


SKF logo