Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Deň kapitálových trhov SKF - zdieľanie vedomostí s investormi a analytikmi

2013 september 04, 09:00 CEST

Poskytuje príležitosť na lepšie pochopenie obchodnej činnosti spoločnosti SKF

Göteborg, 4. septembra 2013: Účelom Dňa kapitálových trhov SKF bolo poskytnúť príležitosť na lepšie pochopenie obchodnej činnosti spoločnosti SKF. Aktivity prebiehali interaktívnym spôsobom v malých skupinách, s expozíciami, výstavami a prehliadkami. Akcie sa zúčastnili všetci členovia výkonného manažmentu SKF, ako aj manažéri obchodných jednotiek z vybraných odvetví.

Dnes a zajtra
Tom Johnstone, prezident a CEO spoločnosti SKF, rozprával o kľúčových prvkoch spoločnosti SKF na dosiahnutie profitabilného rastu, investíciách do IT systémov, znižovaní nákladov a uviedol príklady úspechov v hľadaní zdrojov.

Povedal, „Bolo skvelé vidieť taký výrazný záujem o SKF počas Dňa kapitálových trhov. Využili sme túto príležitosť, aby sme podrobnejšie ukázali, ako presadzujeme naše priority v celej skupine, a aby sme predstavili kroky, ktoré podnikáme, aby sme fungovali v súlade s našimi finančnými cieľmi. Počas dňa sme si vypočuli množstvo dobrých otázok a diskusií a chcem všetkým poďakovať za taký zaujímavý deň.“

Výhody prístupu spoločnosti SKF zameraného na životný cyklus

Spoločnosť SKF uviedla rôzne príklady, aké výhody prináša zákazníkom jej prístup k riadeniu životného cyklu. Ako odozvu na požiadavky zákazníkov na časté a nákladné premazávanie spoločnosť SKF vyvinula nový typ ložiska, ktorý umožňuje nepretržitú prevádzku bez mazania počas piatich rokov. Vďaka tomuto riešeniu je prevádzka lepšie udržateľná a spoľahlivejšia. Prístup spoločnosti SKF zameraný na životný cyklus umožnil angažovať OEM výrobcu pecí, ktorý dnes toto riešenie implementuje ako štandardné riešenie.

Poskytujeme hodnotu prostredníctvom energeticky efektívnych produktov a riešení
Energetická efektívnosť bola hlavnou témou a bolo prezentovaných množstvo príkladov z portfólia SKF BeyondZero:

  • Ložisko SKF náboja kolesa s nízkym trením môže znížiť emisie CO2 o 4 400 ton za rok, ak by bolo týmto riešením SKF vybavených milión automobilov namiesto štandardného riešenia.
  • Systém monitorovania tlaku v pneumatikách pre nákladné automobily a prívesy, ktorý neustále udržiava správny tlak a znižuje emisie CO2, znižuje spotrebu paliva až o 2 %, a zároveň znižuje prestoje spôsobené problémami s pneumatikami približne o 40 %. 
  • Riešenia magnetického systému SKF pre ventilačné dúchadlá dokážu znížiť spotrebu energie až o 40 %. To prináša hodnotu zákazníkom v odvetví odpadovej vody, keďže systém ventilačného dúchadla môže spotrebovať až 80 % z celkovej spotreby energie závodu. 
  • Ložiská SKF pre extrémne teploty znesú teploty až do 350 °C bez potreby premazania. To umožňuje značné zníženie nákladov na údržbu, ako aj emisií CO2. Napríklad chladiace lôžko pre plechové pláty vybavené 5 000 ložiskami dokáže ušetriť 7,5 tony maziva a 23 ton CO2 ročne, čo je ekvivalentom 82 % zníženia vplyvu na životné prostredie, v porovnaní s použitím guľôčkových ložísk s hlbokou drážkou mazaných mazivom.

Udržanie si náskoku v technológiách
Silné zameranie spoločnosti SKF na náskok v technológiách bolo demonštrované prostredníctvom rôznych riešení vystavených počas dňa. Jednou z nedávno uvedených technológií bolo nové riešenie snímača s názvom SKF Insight™. Toto riešenie s vlastným napájaním dokáže bezdrôtovo prenášať informácie o stave ložiska prostredníctvom SKF siete diaľkových diagnostických stredísk. Pre zákazníkov to znamená ešte vyššiu spoľahlivosť, kratšie prestoje a nižšie náklady. 

Posilnenie našej podpory pre zákazníkov
Spoločnosť SKF vysvetlila, ako jej výrazná globálna prítomnosť, zahŕňajúca sieť autorizovaných distribútorov SKF, továrne na riešenia SKF, sklady, diaľkové diagnostické strediská, strediská na monitorovanie stavu a prevádzky pre námorný priemysel, spája spoločnosť so zákazníkmi na celom svete. Diskutovalo sa aj o tom, ako činnosti zamerané na integráciu procesov, napríklad nové prístupy k spravovaniu inventáru a spoločné plánovanie, pomáhajú spoločnosti SKF a jej autorizovaným distribútorom dosiahnuť efektívnejší dodávateľský reťazec.

Spoločnosť SKF výraznejšie posilnila svoju prítomnosť na rýchlejšie sa rozvíjajúcich trhoch prostredníctvom nových Globálnych technických stredísk a nových výrobných závodov. Napríklad 45 % aktivít spoločnosti SKF v oblasti výroby v automobilovom priemysle sa nachádza a rozširuje v rýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastiach. Príkladom toho je nová továreň v Číne na SKF delené jednotky nábojov pre nákladné vozidlá. Ďalší príkladom je obchodná jednotka spoločnosti SKF Vehicle Service Market (Trh servisu vozidiel), ktorá výrazne zvýšila flexibilitu a kapacitu v baliacich strediskách. 

Štíhla výroba podporovaná metodológiou pre obchodnú dokonalosť pomohla znížiť náklady a obmedziť kapitál. Napríklad po zavedení konceptu obchodnej dokonalosti v továrni SKF v meste Guadalajara v Mexiku sa inventár zredukoval o 3 %.

Celý deň bol nafilmovaný a bude k dispozícii približne o týždeň na adrese: http://investors.skf.com/en

Spoločnosť SKF
(publ.)


V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:

Mediálna infolinka: +46 31 337 2400
Oddelenie pre styk s tlačou: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac ako 130 krajinách a má okolo 15 000 distribučných lokalít po celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.
™ SKF Insight je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.


SKF logo