Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Spoločnosť SKF plánuje získať korporáciu Kaydon so sídlom v USA

2013 september 05, 09:00 CEST

Gothenburg, Švédsko, 5. september 2013: Spoločnosť SKF a korporácia Kaydon (NYSE: KDN) sa dohodli, že SKF kúpi korporáciu Kaydon v rámci hotovostnej transakcie ocenenej na približne 1,25 miliardy USD vrátane 95 miliónov čistého dlhu. Transakcia bude uhradená z existujúcej hotovosti a kontokorentných úverov a pripočíta sa k zisku SKF za jeden rok.

Prezident a generálny riaditeľ SKF Tom Johnstone vysvetlil: „Vývoj Kaydonu sledujeme už dlhý čas. Korporácia má silné produktové portfólio, silné vedenie a solídne finančné výsledky a teší ma, že čoskoro sa stane súčasťou skupiny SKF. Doplnkový charakter produktov a technológií tejto korporácie, jej geografická prítomnosť a zákazníci ako aj výsledky vo výrobe nám umožnia ešte lepšie slúžiť našim zákazníkom a distribútorom na priemyselnom trhu na celom svete. Táto akvizícia je v kombinácii s ďalšími našimi aktivitami, investíciami a akvizíciami v posledných rokoch dôkazom nášho silného záväzku voči severoamerickému trhu.“

Kaydon je diverzifikovaným priemyselným výrobcom s tromi jednoznačnými obchodnými oblasťami: produkty na kontrolu trenia (ložiská), produkty na kontrolu rýchlosti a špecializované produkty, ktoré zahŕňajú aj environmentálne služby. Korporácia Kaydon pôsobí na celom svete, pričom 62 % jej predaja sa realizuje v Severnej Ameriky, 24 % v Európe, 12 % v ázijsko-tichomorskom regióne a 2 % vo zvyšnej časti sveta. V roku 2012 dosiahol predaj spoločnosti 475 miliónov USD a upravený prevádzkový zisk asi 16 %. Spoločnosť zamestnáva viac ako 2 100 zamestnancov.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ korporácie Kaydon James O’Leary doplnil: „Naša správna rada sa domnieva, že zamýšľaná transakcia predstavuje pre našich akcionárov presvedčivú hodnotu. Veríme, že táto transakcia znamená pre Kaydon vynikajúci strategický krok, ktorý umožní našim podnikom s vedúcim postavením na trhu urýchliť ich stratégie rastu spojením síl s SKF, ktorá je celosvetovým priemyselným lídrom.“

Štruktúra obchodu
Spoločnosť SKF spustí ponuku na hotovostné odkúpenie všetkých nesplatených akcií spoločnosti Kaydon. Na základe podmienok definitívnej zmluvy, ktoré jednohlasne schválili predstavenstvá oboch spoločností, spustí spoločnosť SKF ponuku na odkúpenie akcií zameranú na nákup všetkých nesplatených akcií po 35,50 USD za akciu v hotovosti. Ponuka na odkúpenie akcií sa začne dňa 16. septembra 2013 a bude podliehať obvyklým zmluvným podmienkam, zákonným zúčtovaniam vrátane odkúpenia prinajmenšom väčšiny nesplatených kmeňových akcií spoločnosti Kaydon. Po ukončení ponuky na odkúpenie akcií spoločnosť SKF získa všetky zvyšné akcie formou skrátenej fúzie.

Táto transakcia predstavuje 22 % odmenu k uzatváracej cene akcií spoločnosti Kaydon dňa 4. septembra 2013, 21 % odmenu k 30-dňovému objemu váženej priemernej ceny a 12,7 násobok upravenej EBITDA spoločnosti Kaydon za posledných 12 mesiacov (98 miliónov USD k 29. júnu 2013). Očakáva sa, že transakcia bude uzavretá zhruba v štvrtom štvrťroku roku 2013.

Silný prírastok do skupiny SKF
Akvizícia korporácie Kaydon je v súlade so stratégiou spoločnosti SKF posilniť jej technologické platformy a stať sa spoločnosťou vedomostného inžinierstva. SKF očakáva, že v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov sa jej podarí nadviazať významné spolupráce, ktoré v oblasti ročných nákladov dosiahnu 30 miliónov USD a v oblasti predaja 50 miliónov USD.

Kaydon predstavuje doplnenie existujúceho podnikania spoločnosti SKF z hľadiska produktov i z geografického hľadiska a umožní SKF:

  • lepšie slúžiť zákazníkom v mnohých kľúčových priemyselných oblastiach vďaka kompletnejšiemu produktovému portfóliu,
  • ponúkať lepšie riešenia a služby kombináciou komplementárnych technológií spoločnosti Kaydon a SKF,
  • distribuovať produkty spoločnosti Kaydon prostredníctvom distribučnej siete spoločnosti SKF na celom svete,
  • využiť pôsobenie spoločnosti Kaydon v oblasti výroby v Severnej Amerike.

Pridaním korporácie Kaydon ku skupine SKF by sa potenciálny predaj za celý rok 2012 zvýšil zo 64,6 miliardy SEK na asi 67,7 miliardy SEK a upravený prevádzkový zisk zo 7,3 miliardy SEK na asi 7,8 miliardy SEK. Podobne sa v odhadovanej finančnej uzávierke za prvú polovicu roka 2013 zvýši obrat SFK z 31,5 miliardy SEK na asi 33,0 miliardy SEK a upravený prevádzkový zisk z 3,3 miliardy SEK na asi 3,5 miliardy.

Prehľad o korporácii Kaydon
Korporácia Kaydon je popredným konštruktérom a výrobcom ložísk a produktov na kontrolu rýchlosti, ako sú napríklad priemyselné tlmiče nárazov, plynové pružiny a produkty izolujúce vibrácie. K špecializovaným produktom tejto korporácie patria filtre a filtračné systémy, bežné krúžky a tesnenia ako aj environmentálne služby. Tieto produkty využívajú zákazníci v množstve odvetví, ako je napríklad letectvo, obrana, medicína, polovodiče, veterná energia, manipulácia s materiálmi a obrábacie stroje.
  • Kaydon je lídrom v kategóriách produktov, ako sú delené ložiská, výbrusové ložiská a produkty s prepracovanou konštrukciou a rozhodujúcim výkonom.
  • Priemyselne uznávané značky spoločnosti Kaydon a popredné technológie slúžia globálnym segmentom trhu s vysokou hodnotou. 
  • Ponuka produktov spoločnosti Kaydon výborne dopĺňa produktové portfólio spoločnosti SKF a zlepší ponuku zákazníkom SKF na celom svete.
  • Kaydon ponúka služby v niekoľkých segmentoch, ktoré sú v súčasnej zákazníckej základni SKF zastúpené menej, čo vytvára príležitosť na rozšírenie ponuky produktov pre týchto zákazníkov.
  • Spoločnosť Kaydon dlhodobo dosahuje silné finančné výsledky a vysoké ziskové marže a tok hotovosti.

Prehľad o skupine SKF
Skupina SKF je vedúcim globálnym dodávateľom produktov, riešení a služieb v oblasti
valivých ložísk, tesnení, mechatroniky, služieb a mazacích systémov. Služby
zahŕňajú technickú podporu, údržbu, sledovanie stavu, optimalizáciu efektivity aktív,
technické poradenstvo a školenie.

Skupina SKF má asi 140 výrobných pracovísk v 28 krajinách a vďaka svojich vlastným predajným spoločnostiam a viac ako 15 000 distribučných miest má zastúpenie vo viac ako 130 štátoch. Predaj v roku 2012 dosiahol 64 575 miliónov SEK a počet zamestnancov bol 46 775.

J.P. Morgan pôsobí ako výhradný finančný poradca spoločnosti SKF a Reed Smith poskytuje právne poradenstvo.

V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Mediálna infolinka: +46 31 337 2400
SKF vzťahy s médiami Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
SKF vzťahy s investormi Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com
Informačný zástupca ohľadom ponuky na odkúpenie akcií:
Dan Burch, +1 212-929-5748, +1 516-429-2721, dburch@mackenziepartners.com
Charlie Koons, +1 212-929-5708, +1 917-545-4523, ckoons@mackenziepartners.com


Telekonferencia pre média, investorov a analytikov sa uskutoční 5. septembra 2013 o 10:00 SELČ, 9:00 (UK):
Švédsko: +46 (0)8 506 307 79
Spojené kráľovstvo: +44 (0)844 571 8957
USA: +1 866 682 8490


Spoločnosť SKF
(publ.)


Spoločnosť AB SKF je povinná sprístupniť vyššie uvedené informácie v súlade so Zákonom o trhoch s cennými papiermi a Zákonom o obchodovaní s finančnými nástrojmi. Tieto informácie boli odoslané na zverejnenie 5. septembra 2013 o 9:00 SEČ.


SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac ako 130 krajinách a má okolo 15 000 distribučných lokalít po celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com 

® SKF je registrovaná ochranná známka spoločnosti SKF Group.Upozornenie

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia na základe ustanovení o bezpečných prahových hodnotách Reformného zákona o sporoch týkajúcich sa súkromných cenných papierov z roku 1995, ktoré vychádzajú z názorov a predpokladov vedenia. V niektorých prípadoch môžete takéto výhľadové vyhlásenia nájsť na základe výrazov ako „možno“,„bude“, „malo by“, „mohlo by“, „by“, „očakáva“, „plánuje“, „predpokladá“, „domnieva sa“, „odhaduje“, „naznačuje“, „predpovedá“, „potenciálny“ a podobne. Takéto vyhlásenia o očakávaniach spoločnosti SKF týkajúcich sa budúceho výkonu spoločnosti Kaydon Corporation, budúcich príležitostí spojených s akvizíciou a úspešnou integráciou spoločnosti Kaydon do obchodnej činnosti SKF sa nepovažujú za historické fakty, ale za výhľadové vyhlásenia podľa federálnych zákonov o cenných papieroch. Uvedené výhľadové vyhlásenia podliehajú určitým rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú podstate líšiť od očakávaných alebo predpokladaných. Upozorňujeme čitateľov, aby sa nespoliehali na tieto výhľadové vyhlásenia, ktoré vypovedajú iba o situácii k dátumu vydania tejto správy. K spomínaným rizikám a neistotám patrí možnosť, že spoločnosť SKF neukončí transakciu so spoločnosťou Kaydon úspešne, že sa zmenia ekonomické, trhové a konkurenčné podmienky, že dôjde k zmenám regulačného prostredia a iným úkonom vlády, k fluktuácia výmenných kurzov a iným faktorom uvedeným v poslednej výročnej správe spoločnosti SKF (k dispozícii na stránke www.skf.com) v časti Administratívna správa, „Dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú finančné výsledky“, „Finančné riziká“ a „Analýza citlivosti“ a v celoročnej správe v časti „Riziká a neistoty v obchodovaní“. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za verejnú kontrolu alebo aktualizáciu žiadneho výhľadového vyhlásenia s výnimkou prípadov požadovaných zákonom.


PONUKA NA ODKÚPENIE AKCIÍ OPÍSANÁ V TOMTO OZNÁMENÍ („PONUKA“) SA EŠTE NEZAČALA A TOTO OZNÁMENIE NEPREDSTAVUJE ANI PONUKU NA NÁKUP ANI VYŽIADANIE SI PONUKY NA PREDAJ AKÝCHKOĽVEK AKCIÍ ZÁKLADNÉHO IMANIA SPOLOČNOSTI KAYDON CORPORATION („KAYDON“) ANI ŽIADNYCH INÝCH CENNÝCH PAPIEROV. V DEŇ ZAČATIA PONUKY NA ODKÚPENIE AKCIÍ BUDE PODANÉ VYHLÁSENIE O PONUKE NA ODKÚPENIE AKCIÍ V PRÍLOHE VRÁTANE PONUKY NA NÁKUP, PRÍKAZ NA PREVOD A SÚVISIACE DOKUMENTY NA KOMISII PRE CENNÉ PAPIERE A BURZY USA („SEC“). PONUKA NA NÁKUP AKCIÍ IMANIA SPOLOČNOSTI KAYDON BUDE REALIZOVANÁ IBA V SÚLADE S PONUKOU NA NÁKUP, PRÍKAZOM NA PREVOD A SÚVISIACIMI DOKUMENTMI PODANÝMI S TAKOUTO PRÍLOHOU. VYHLÁSENIE O PONUKE NA ODKÚPENIE AKCIÍ PODÁ KOMISII SEC SPOLOČNOSŤ ATLAS MANAGEMENT, INC. („ATLAS“), KTORÁ JE DCÉRSKOU SPOLOČNOSŤOU PLNE VO VLATNÍCTVE SPOLOČNOSTI AB SKF A DUBLIN ACQUISITION SUB INC., PRIČOM SPOLOČNOSŤ KAYDON JE POVINNÁ PREDLOŽIŤ KOMISII SEC VYHLÁSENIE O VYŽIADANÍ/ODPORÚČANÍ. UPOZORŇUJEME INVESTOROV A DRŽITEĽOV CENNÝCH PAPIEROV, ABY SI PREČÍTALI VYHLÁSENIE O PONUKE NA ODKÚPENIE AKCIÍ, PRETOŽE MÔŽE BYŤ PO SPRÍSTUPNENÍ PRIEBEŽNE UPRAVENÉ, KEĎŽE BUDE OBSAHOVAŤ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE. INVESTORI A DRŽITELIA CENNÝCH PAPIEROV MÔŽU ZÍSKAŤ BEZPLATNÚ KÓPIU TÝCHTO VYHLÁSENÍ (AK SÚ K DISPOZÍCII) A INÝCH DOKUMENTOV PODANÝCH KOMISII SEC NA INTERNETOVEJ STRÁNKE VEDENEJ KOMISIOU SEC NA ADRESE WWW.SEC.GOV ALEBO ADRESOVANÍM SVOJICH ŽIADOSTÍ SPOLOČNOSTI MACKENZIE PARTNERS INC. NA Č. (212) 929-5500 alebo bezplatne na č. (800) 322-2885.


- KONIEC -

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (76.6 KB)

SKF logo