Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Spoločnosť SKF spustila ponuku na všetky nesplatené akcie spoločnosti Kaydon Corporation

2013 september 16, 14:00 CEST

Göteborg, Švédsko, 16. september 2013: Spoločnosť SKF dnes oznámila začatie ponuky na všetky nesplatené akcie spoločnosti Kaydon Corporation (NYSE:KDN) („Kaydon“) za 35,50 dolárov za akciu v hotovosti. Ponuka sa uskutočňuje v súlade s predtým oznámenou dohodou a plánom zlúčenia z 5. septembra 2013, ktorou spoločnosť SKF vyjadrila svoj zámer získať spoločnosť Kaydon.

Ponuka na odkúpenie akcií podlieha obvyklým zmluvným podmienkam vrátane zákonných zúčtovaní a odkúpenia prinajmenšom väčšiny nesplatených kmeňových akcií spoločnosti Kaydon. Po ukončení ponuky na odkúpenie akcií spoločnosť SKF získa všetky zvyšné akcie formou skrátenej fúzie za cenu ponuky.

Spoločnosť SKF prostredníctvom svojich 100-percentných dcérskych spoločností Atlas Management, Inc. a Dublin Acquisition Sub Inc. dnes podá na komisii USA pre cenné papiere a burzy (SEC) a vyhlásenie o harmonograme ponuky na odkúpenie akcií, v ktorom uvedie podrobnosti o ponuke. Okrem toho spoločnosť Kaydon dnes na komisii SEC podá a vyhlásenie o harmonograme 14D-9, v ktorom okrem iného uvedie jednomyseľné odporúčanie predstavenstva spoločnosti Kaydon Corporation, aby akcionári spoločnosti Kaydon prijali ponuku a ponúkli svoje akcie v ponuke.

Kópie týchto vyhlásení a ďalšie dokumenty podané na komisii SEC sú k dispozícii na adrese www.sec.gov alebo od kontaktovaním spoločnosti MacKenzie Partners, Inc. na čísle +1 212 929-5500 alebo na bezplatnom čísle USA +1 800 322-2885.

Ponuka a akékoľvek práva na stiahnutie, na ktoré môžu mať akcionári spoločnosti Kaydon nárok, sa končí 15. októbra 2013 o 23:35 východoamerického času, ak nebude predĺžená alebo predčasne ukončená.

Spoločnosť SKF
(publ.)


V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Mediálna infolinka: +46 31 337 2400
Vzťahy s médiami: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je popredný globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac ako 130 krajinách a má okolo 15 000 distribučných lokalít po celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.


Dôležité informácie
Ponuka opísaná v tomto oznámení (ďalej ako „ponuka“) sa začala. Podľa tejto ponuky spoločnosť Dublin Acquisition Sub Inc. (ďalej ako „spoločnosť Dublin“), 100-percentná dcérska spoločnosť spoločnosti Atlas Management, Inc. (ďalej ako „spoločnosť Atlas“), čo je 100-percentná dcérska spoločnosť spoločnosti AB SKF, ponúka na odkúpenie všetky kmeňové akcie spoločnosti Kaydon Corporation (ďalej ako „spoločnosť Kaydon“). Tento oznam slúži len na informačné účely a nepredstavuje ponuku na odkúpenie ani vyžiadanie si ponuky na predaj akýchkoľvek cenných papierov. Podmienky a ustanovenia ponuky sú opísané vo vyhlásení o harmonograme ponuky, a to vrátane ponuky na odkúpenie, sprievodného listu a súvisiacich dokumentov, ktoré podali spoločnosti Atlas a Dublin komisii USA pre cenné papiere a burzy (SEC) 16. septembra 2013. Ponuka sa podáva iba v súlade s touto ponukou na odkúpenie, sprievodným listom a súvisiacimi dokumentmi podanými s týmto harmonogramom ponuky. Spoločnosť Kaydon navyše podala komisii SEC vyhlásenie o vyžiadaní/odporúčaní k harmonogramu 14D-9. UPOZORŇUJEME INVESTOROV A DRŽITEĽOV CENNÝCH PAPIEROV, ABY SI PREČÍTALI VYHLÁSENIE O PONUKE NA ODKÚPENIE AKCIÍ A VYHLÁSENIE O VYŽIADANÍ/ODPORÚČANÍ, PRETOŽE MÔŽU BYŤ PRIEBEŽNE UPRAVENÉ, PRETOŽE OBSAHUJÚ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE. Investori a držitelia cenných papierov môžu získať bezplatnú kópiu týchto vyhlásení a ďalších dokumentov podaných komisii SEC na internetovej stránke vedenej komisiou SEC na adrese www.sec.gov alebo adresovaním svojich žiadostí spoločnosti MACKENZIE PARTNERS INC. na č. +1 212 929-5500 alebo v USA bezplatne na č. +1 800 322-2885.

Upozornenie
Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia na základe ustanovení o bezpečných prahových hodnotách Reformného zákona o sporoch týkajúcich sa súkromných cenných papierov z roku 1995, ktoré vychádzajú z názorov a predpokladov vedenia. V niektorých prípadoch môžete takéto výhľadové vyhlásenia nájsť na základe výrazov ako „možno“, „bude“, „malo by“, „mohlo by“, „by“, „očakáva“, „plánuje“, „predpokladá“, „domnieva sa“, „odhaduje“, „naznačuje“, „predpovedá“, „potenciálny“ a podobne. Takéto vyhlásenia o očakávaniach spoločnosti SKF týkajúcich sa budúceho výkonu spoločnosti Kaydon Corporation, budúcich príležitostí spojených s akvizíciou a úspešnou integráciou spoločnosti Kaydon do obchodnej činnosti skupiny SKF sa nepovažujú za historické fakty, ale za výhľadové vyhlásenia podľa federálnych zákonov o cenných papieroch. Uvedené výhľadové vyhlásenia podliehajú určitým rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú podstate líšiť od očakávaných alebo predpokladaných. Upozorňujeme čitateľov, aby sa nespoliehali na tieto výhľadové vyhlásenia, ktoré vypovedajú iba o situácii k dátumu vydania tejto správy. K spomínaným rizikám a neistotám patrí možnosť, že spoločnosť SKF neukončí transakciu so spoločnosťou Kaydon úspešne, že sa zmenia ekonomické, trhové a konkurenčné podmienky, že dôjde k zmenám regulačného prostredia a iným úkonom vlády, k fluktuácii výmenných kurzov a iným faktorom uvedeným v poslednej výročnej správe spoločnosti SKF (k dispozícii na stránke www.skf.com) v časti Administratívna správa, „Dôležité faktory, ktoré ovplyvňujú finančné výsledky“, „Finančné riziká“ a „Analýza citlivosti“ a v celoročnej správe v časti „Riziká a neistoty v obchodovaní“. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za verejnú kontrolu ani aktualizáciu žiadneho výhľadového vyhlásenia s výnimkou prípadov požadovaných zákonom.

SKF logo